Gröna frågan.

2021-08-06 17:30
E10 är den nya standardbensinen – med upp till 10 procent etanol.  Bild: Shutterstock
E10 är den nya standardbensinen – med upp till 10 procent etanol. 
Puffetikett
Dagens ETC

”Blir det mindre utsläpp med etanol?”

Varför blir det mindre koldioxidutsläpp när man byter ut bensin mot etanol och stämmer det? Den frågan svarar Tomas Kåberger på. 

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Fråga: Den 1 augusti blev E10 den nya standardbensinen på marknaden. E10 innehåller upp till 10 procent etanol och tanken är att det ska bidra till att minska Sveriges klimatutsläpp från trafiken. Varför blir det mindre koldioxidutsläpp när man byter ut bensin mot etanol? Stämmer det?

/Elisabeth Hagberg

Svar: Hej Elisabeth!

Det är ingen nämnvärd skillnad i utsläppen från avgasröret. Den viktiga fördelen är att koldioxiden i etanolen har tagits ur atmosfären något år tidigare, när sockerrören, majsen eller spannmålet odlats. Etanolen ger därmed inget nettoutsläpp.

Koldioxiden i den fossila bensinen kommer däremot från jordskorpan. Genom att odlingsmarken används för att producera drivmedel som ersätter fossila bränslen undviker man att föra mer kol ur jordskorpan till atmosfären. Samtidigt kan kommande generationer istället använda marken för att odla mat utan att det då påverkar koldioxidhalten i atmosfären. Om det om några decennier inte länge finns någon användning av fossil energi att ersätta, kan man då välja att istället lagra koldioxid från atmosfären genom att beskoga jordbruks­marken – om den inte behövs för matproduktion.

Om odlingsmarken expanderas genom att man avverkar skog, och eldar upp den utan att det ersätter fossila bränslen, ledar det till mer koldioxid i atmosfären. Att kompensera sådan avskogning genom att producera etanol som ersätter fossila bränslen tar lång tid. Det går inte att säga att avskogning alltid är en effekt av ökad etanol­användning – men heller inte att det aldrig sker.

I EU finns jordbruksmark som det på olika sätt betalas för att man inte ska producera mat på.

Man skulle också kunna fortsätta att använda fossila bränslen och släppa ut denna koldioxid i atmosfären, samtidigt som man binder ungefär lika mycket kol genom att under några decennier odla skog på jordbruksmarken. Efter dessa, första decennier skulle det vara ungefär lika för atmosfärens koldioxid. Men då kan kommande generationer inte använda marken för matproduktion utan att frigöra kol som bundits i skogen.

De som dragit slutsatsen att biodrivmedel är lika dåliga som fossila bränslen och skogsodling gör det genom att bortse ifrån dessa, långsiktiga effekter, ibland genom att matematiskt diskontera bort framtiden.

ett hemskt scenario är att man fortsätter elda fossila bränslen, samtidigt försöker lagra kol i skogar och sedan ändå drabbas av uppvärmning som leder till skogsbränder, och till matbrist som tvingar fram skogsavverkning för att ge plats åt matproduktion. Det skulle leda till att mycket av skogarnas kol hamnar i atmosfären och ger ytterligare uppvärmning.

Förnybar el till elbilar kommer att vara bättre, billigare, ge mindre luftföroreningar och buller. Men kom ihåg att även elbilar medför trafikolyckor och trafik som hindra människor från att röra sig fritt.