Från hopp till handling.

2020-01-29 12:22
Puffetikett
Info om ETC

Vill du göra din verksamhet klimatpositiv?


Många organisationer och företag vill bli en del av omställningen till en mer hållbar värld men är kanske osäkra på vart de bör vända sig för kunskap och lösningar.
ETC har både och.

Vi är klimatpositiva som företag via egna investeringar och berättar gärna hur det går till.

Ni får hjälp genom hela kedjan med analys, beräkningar och konkreta lösningar med synliga resultat. Vi bistår även med stöd i intern och extern kommunikation. 

Ansvarar du för en verksamhet och vill veta mer?
Är du medlem, anställd eller kund och vill att din chef vidtar konkret handling? 

Kontakta oss i dag!
Kan vi, så hjälper vi gärna till.
jim.berg@etc.se 
070-595 27 87