Från hopp till handling.

2020-01-28 12:33
Puffetikett
Info om ETC

Succé för digital läsning

När allt fler prenumeranter väljer det digitala alternativet blir det ännu viktigare för Dagens ETC att erbjuda en lösning som motsvarar förväntningarna hos den som annars är van vid att läsa på papper. Därför går vi ut i en enkät till samtliga prenumeranter.

– Hur trivs du med appen? Läser du på dator, på platta eller i telefon? Ambitionen är att få veta mer om vad läsarna vill ha, säger chefredaktör Andreas Gustavsson.

Idag är fyra av tio prenumeranter på Dagens ETC helt digitala, vilket betyder att de får tidningen i sin mejlkorg – och i appen
– alla dagar. Senaste månaderna har många tagit klivet bort från papper och därmed fått låna en surfplatta.

– Snart kommer varannan prenumerant att vara digital, säger chefredaktör Andreas Gustavsson.

– Det förändrar en del saker för oss. Självklart är målsättningen fortfarande att göra en så bra, relevant och överraskande dagstidning vi bara kan, sju dagar i veckan. Vi på redaktionen gör ingen skillnad på digitalt eller papper. Alla prenumeranter är lika mycket värda för oss. Alla ska få en tidning som är gjord med både omsorg och kärlek.

Hur läser du själv tidningen?

– Oftast läser jag den i appen, direkt när jag vaknar. Men
det händer också att jag läser digitalt via dator. Eller så öppnar jag den PDF som går ut per mejl. Och naturligtvis papper. Det är ju lite mitt jobb, att kontrollera att Dagens ETC känns som Dagens ETC ska kännas, oavsett om det är papper eller digitalt, oavsett om det är på köksbordet eller i mobilen.

Jag vill verkligen poängtera att vi aldrig kommer att glömma bort pappersprenumeranterna. Många av dem har ju varit med väldigt länge och dessutom gjort stora insatser för ETC-prjektet, som att crowdfunda denna tidning.

Vad tycker du om appen?

– Jag gillar den. Men det viktiga är ju inte vad jag tycker, utan vad prenumeranter tycker. Om såväl appen som andra sätt att läsa digitalt. Just nu är det oerhört viktigt att vi faktiskt ger alla något som de uppskattar.

Varför så viktigt just nu?

– Fyra av tio är helt digitala, men tio av tio har ju ett antal digitala dagar varje vecka. Det här påverkar samtliga prenumeranter. Inte minst med tanke på att måndag blivit en digital dag efter årsskiftet.

Hur är det tänkt med digital måndag?

– Som vi har förklarat finnsdet flera skäl. Vi vill minska vår och läsarens klimatpåverkan. Vi vill kunna ge alla en mer aktuell tidning, vilket trycktider och distribution tyvärr gjorde omöjligt. Samtidigt har det skett en förändring i pris. Digitalt kostar lika mycket som tidigare, medan papper blir dyrare än tidigare. Det är som hos andra dagstidningar. Det speglar faktiska kostnader för olika sätt att förmedla en tidning. Men när man gör något dyrare är det så klart extremt viktigt att prenumeranter som möjligt uppskattar vad de till sist läser, och hur de kan läsa artiklarna. Så jag hoppas att så många tar ett par minuter till att besvara enkäten.

Projekt: Digital läsning

Mål: 2000 nya digitala prenumeranter
Resultat (1/11 2019–20/1 2020: 1 544 nya digitala prenumeranter l Byte från papper till digitalt: 656
Investeringskostnad: 1,7 miljoner kronor
Intäkt (till och med 20/1): 1,6 miljoner kronor
Sparade koldioxidutsläpp: 1 540 ton
Analys: FRAMGÅNG