Från hopp till handling.

2021-05-07 13:23
Foto: Sara Fredriksson
Puffetikett
Info om ETC

ETC Näring säljer så in i Norden

ETC Näring har tillverkats i Solparken i drygt tre år och nu skalar produktionen upp för att möta efterfrågan.

Nu är det dags att väcka liv i jorden! En bra skjuts till det är ETC Näring, en kretsloppsbaserad och fermenterad växtnäring som får livet att krylla. Koncentratet består av ett tjugotal bakterier och svampar, så kallade mikrobiomer som fungerar som aggregatorer för andra mikroorganismer. De stimulerar tillväxten av de naturliga bakterierna som finns lokalt i jorden, bakterier som behövs för att växterna helt ska kunna tillgodogöra sig näringen. Processen binder dessutom koldioxid i jorden.

Läs hela artikeln här.