Folkets Presstöd.

2019-02-13 09:55
Puffetikett
Info om ETC

Steg för steg bygger vi oberoendet

Efter vår uppmaning och efter nära tusen brev med förslag så växer nu Folkets presstöd igen. Antalet anmälda stödjare är i dag 707 och den totalt insamlade summan är nu över 1,7 miljoner kronor.

Samtidigt som Bonnier går in och köper 28 tidningar runt Sverige och skapar en mediekoncentration vi sällan sett så jobbar Dagens ETC och läsare vidare med att finansiera oberoende journalistik.

Det måste finnas röster utanför de borgerliga koncernerna, det måste finnas morgontidningar som är radikala och oberoende om vi ska få en demokrati som inte bara blir på de kapitalstarkas villkor.

Stödet går till journalistik och skydd mot nya myndighetsbeslut som inte får överklagas.

Vi kan bevaka, samtal och berätta om de positiva exemplen, inte bara följa nyhetsflödet av elände som normal medielogik satsar på. Vi kan tillsammans med läsare skapa alternativ och berätta om den.

Folkets presstöd (ganska korkat namn kanske, borde nog heta ”Läsarnas presstöd” så man snabbt förstår vad det är) handlar i grunden om att motmakt aldrig kan finansieras av makten, beroendet av presstöd och andra aktörer som har en farlig makt över det fria ordet, måste minimeras.

Men också om solidaritet. Vår tidning ska ha en  prenumerationskostnad så även en fattig pensionär i detta nya usla pensionssystem ska kunna ha råd med den. Eller en ung student.

Anmäl dig här.

Du kan också sända in engångsummor på BG 675-0855 eller med swish till nummer 123 508 75 49.