Folkets Presstöd.

2018-11-06 09:52
Puffetikett
Dagens ETC

Presstödsnämnden tar nya beslut - tvingar fram nedläggning av ETC:s söndagsutgåva.

Presstödsnämden tog i sitt senaste möte den 24 oktober nya beslut som minskade möjligheten för ETC tidningarna att växa och spridas till fler.

Bakgrunden är att vi i februari 2018 beslutade göra ett extra nummer varje vecka av vårt nyhetsmagasin ETC. Utgivningen ökade från en dag i veckan till två dagar i veckan. Det nya numret utkom på söndagar och var en digital upplaga som redan från start fick fin spridning. Söndag är en trevlig lästid för många och söndagsutgåvan satsade mycket på utrikesmaterial och avslöjanden under valkampanjen.

Tidningen ingick i ETCs prenumeration och en prishöjning gjordes för att finansiera utgivningen

ihop med det ökade presstöd på 1 miljon kronor som en två dagarsutgivning ger rätt till.

Men nämnden beslutade istället att ta bort denna miljon.

(Det betyder att nämnden på några månader tagit bort totalt nära 5 miljoner kronor från utgivningen av Dagens ETC och ETC, utöver den minskning som omräkning av upplaga gav när våra gåvoprenumeranter inte räknades in längre 2017).

Motivet för nämndens beslut är en ny tolkning av hur en tidning ska göras. Nämnden menar att vår söndagstidning inte kan ses som ett söndagsnummer i ETC:s utgivning eftersom den:

Har lägre antal sidor.
Har andra skribenter än de som skriver på fredagar.
Har fler frilansare som levererar material.

Det här är svepskäl, det finns inget i presstödsförordningen som säger att tidningar måste ha samma sidantal under en vecka, de ska bara ha samma karaktär (och vi har tidigare haft presstöd för flerdagars utgivning med olika sidantal).

Det finns heller inget i förordningen som säger att alla redaktörer måste vara lika aktiva skribenter i varje nummer, en redaktion delar upp ansvar och vi har delat upp så en har huvudansvaret för fredagsutgåvan och en har för söndagsutgåvan.

Och det är alltså samma redaktion och samma ansvarige utgivare som sköter utgivningen.

Självklart finns det heller inga regler om att inte fler frilansare ska få skriva i en tidning.

Att dra bort ett presstöd för en utgåva som redan gjorts i åtta månader och haft alla kostnader är naturligtvis inte ett neutralt agerande. Det slår hårt på tidningarnas ekonomi. Men Presstödsnämnden har som politik att aldrig diskutera nya tidningar eller utgåvor innan det är försent.

Man svarar inte på frågor och man för ingen dialog med en tidning om de beslut man tar.

Nämnden har självklart inte undersökt varför en tidning på söndagar som är digital har lägre sidantal än en tryckt på fredagar. (orsaken är bland annat att digital läsning är kortare och måste ta hänsyn till att man då inte läser i uppslag, utan i enkelsidor. Det blir exempelvis färre långa bildreportage digitalt).

Nämnden har heller inte ställt frågor om redaktionens arbete eller frågat om uppdelningen. Nämnden har heller inte ställt frågor om andelen frilansare eller sökt svar på varför vi valt att ha olika ledarskribenter som kontrakterade frilansare och inte enbart anställda (vi vill att tidningarna ska ha många olika rödgröna åsikter, inte bara en linje).

Jag personligen har för länge sen konstaterat att Presstödsnämnden är en politisk aktör i det svenska medielandskapet, nämndens verkliga huvuduppgift är att försvåra uppkomsten av nya tidningar och stödja de liberala och moderata koncernerna som ger ut många lokala monopoltidningar i stiftelseform. (Dagens Arena avslöjade nyligen hur aktiva från de partierna stoppade ett nytt presstöd och därmed säkrade stöd på 150 miljoner kronor till koncernerna).

Att ETC finns - den enda radikala medierösten som lyckats växa från ett litet magasin till dagstidning, veckotidning och en stor webb med 500 000 läsare per månad - är inte något som nämndens ledamöter eller experter tycker är särskilt trevligt.

Vill man förstå den manipulerbara makt man har räcker det med att ställa frågan varför Presstödsnämndens alla beslut inte kan överklagas trots att man agerar under en myndighet.

(Vilket gör att man normalt kan överklaga beslut till en förvaltningsdomstol). Men Presstödsnämnden står ovanför det genom att den kallas för domstol, inte en myndighet.

Det är horribelt men ändå så det fungerar.

Det betyder att vilka felaktiga beslut nämnden än fattar så kan de inte rättas. Och det är ingen idé att diskutera dem eftersom nämnden som sagt inte går med på ”överklagan”. I praktiken kan nämnden tolka regler hur de vill och ändra sig hur de vill eftersom ingen som drabbas kan överklaga och få rättelse.

 

Så vad händer nu? Nämndens beslut innebär att vi tvingas lägga ner söndagsupplagan av ETC magasinet, en finansiering helt utan presstöd kräver alldeles för högt prenumerant pris. Det presstöd vi fått har ju helt och hållet gått till journalistik, inget går till ägare eller andra verksamheter. Det innebär att borttaget presstöd minskar jobben, minskad personal och frilans. Och givetvis färre avslöjande artiklar om den nya blåbruna värld vi lever i.

Men självklart kommer vi fortsätta satsa på vårt nyhetsmagasin ETC på fredagar (som dessutom ökar i upplaga).

För det är det här som är den enkla sanningen runt utgivningen av röster som inte ingår i den stora mediemakten.

Det enda vi kan bygga på är läsarnas direkta stöd.

Allt annat är manipulerbart av andra aktörer.

Det är därför vi startade Folkets Presstöd i oktober. (med en mycket lyckad första månad).

Kan du så delta gärna i det. 

Det är inte en allmän uppmaning.

Det det enda sättet att bygga rödgröna medier i denna tid.