ETC Medlem.

2020-06-18 07:01
Puffetikett
Info om ETC

Lär dig mer om lärande i din förening

I denna spillrans nya bok undersöker tretton forskare lärandet i ideella föreningar och rörelser.

Är det någonting som är speciellt med lärande i den ideella världen? Många skulle svara ja på den frågan. Det finns starka folkbildningsideal och föreställningar om ideella sektorns särart. Men vad skiljer detta lärande från lärande i andra sammanhang?

I antologin Lärande i civilsamhället skriver tretton forskare om frågor som demokratilärande, pedagogiska innovationer, möten över klassgränser och folkhälsa. Bidragen handlar om allt från folkrörelser och studieförbund till idrottsföreningar, lokala medborgarinitiativ, tolfterna och rockband.

Perfekt sommarläsning för alla föreningsmänniskor!

Medlemserbjudande
Som medlem i ETC får du 15 procent rabatt på denna bok. Du kan använda rabattkoden även för förlagets övriga böcker. Köp boken i Trinambais webbutik här. Använd koden: etcmedlem2020

Erbjudandet gäller t.o.m. den 15 juli.