ETC Bygg - att skapa klimatpositiva boenden

ETC Bygg handlar om att skapa klimatpositiva boenden. Tillsammans med dig.

Idag är det ett litet gäng byggbolag och fastighetsägare som styr politik och utvecklingen. Kommunerna kan inte ens ställa krav på klimatpositiva hus. Nu har vi en lösning som inte skadar någon, är klimatpositiv och ger tryggt boende för alla. Givetvis utan vinst för oss på ETC Bygg. Det här är icke vinstdrivande företagande. Och en viktig sak, det är helt transparent. 

Allt vi gör, varje ritning, varje byggerfarenhet, varje avtal kommer publiceras öppet här på projektets sajt, eventuella avslag, eventuella kommunala segheter redovisas öppet, all ekonomi är tydlig och allt material redovisat och den som sedan vill göra om samma sak kan bara kopiera alla erfarenheter och all ekonomi rakt av.

Detta är ETC Bygg
Grundare och vd Johan Ehrenberg.
Ekonomichef Tommy Rundqvist.
Finansiell rådgivare och styrelsemedlem Rolf Hansson.
Byggare/entreprenör Fredrik Fagerberg.
Arkitekt och energiexpert Hans Eek.
Arkitekt och utvecklare Joakim Kaminsky och Karin Stenberg på arkitektfirman Kjellgren Kaminsky.

Vill du veta mer?
Ladda ner vår bilaga om ETC Bygg

Vill du få löpande uppdateringar om ETC Bygg?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev


 

 

ETC Hyreshus

Vackra trähus med plats för ett blandat boende. Det är vår vision av husen som vi nu börjar bygga. 

Det här är klimatsmarta trähus rakt igenom. Inga kompromisser. Bostäderna är hälsosamma och har hög komfort med frisk luft och jämn temperatur både sommar och vinter. Vi gör vår egen energi från hustaken och balkonger, den mesta uppvärmningen kommer från oss själva: husen är kraftigt isolerade i träfiber och har värmeväxling av den tysta ventilationsluften. Vi knyter ihop flera hus till ett gemensamt solcells­nät och vi sparar energi genom att husen har mycket låga förluster och återvinner varmvatten. Vi duschar med 90 procent lägre vattenförbrukning än slösande hus. Varmt vatten får vi från solen, ljus i gemensamma utrymmen från sol via fiber (ingen el), vi har plats för en damm med regnvatten och kanske någon vill se fiskar röra sig där.

Peter Rosengren


I två år har vi jobbat med att ta fram planer, all teknik och alla riktningar, liksom alla förhandlingar med myndigheter. Det har varit ett drygt arbete med mycket omgörningar och detaljarbete. Tack vare ett stort stöd från Boverket (8 miljoner) kommer vi kunna utveckla energilösningar som är unika i all sin enkelhet. Våra lösningar blir också forskningsprojekt. Finansieringen är via allmänheten, alltså med din hjälp. Du kan spara direkt i våra hyreshus! 

Varje sparande har säkerhet i form av B-aktier i vårt publika bolag ETC Bygg AB. B-aktierna återköps till fast pris när du vill ta ut eller ändra ditt sparande. Avkastningen är 2019 satt till 2 procent.

Vårt mål är nu att snabbt crowdfunda för det första bygget i Västerås. Finansieringen kan ske på två sätt beroende på hur stor crowdfundingen blir. Budget är på totalt 30 miljoner kronor per hus. När ett hus är byggt belånas det i bank för att finansiera nästa hus. Alternativet är en engagerad bank redan från start där (30 miljoner är mycket pengar, men betydligt mindre än det vi på ETC redan crowdfundat för solceller i Sverige.)

ETC bygger hyreshus i Västerås, Växjö och Malmö. När du sparar i våra hyreshus är perspektivet minst tio års sparande (du har dock möjlighet till akut uttag med 6 månaders uppsägning). Avkastningen bestäms per år och är 2019 beslutad till 2 procent. Minsta summa att spara är 10000 kronor. Du kan också månadsspara i våra hyreshus. (minimisumma 1000 kr). Varje sparande har 6 månaders uppsägningstid. 

ETC hyreshus förändrar byggandet till klimatpositiva hyreshus i Sverige. Du gör en direkt insats för klimatsmart boende men också en insats för att förändra andra byggares hus.

Vill du spara i ETC Hyreshus - Anmäl dig här

Anmäl ditt sparande här

Jag är privatperson och vill spara i ETC hyreshus
Jag är ett företag eller organisation som vill spara i ETC hyreshus

Här nedan finner du länkar till alla nyheter, dokument och handlingar om projektet. Du kan också läsa om hur finansieringen går till samt hur processen ser ut för att bygga husen.

Information och länkar

Ladda ner vår bilaga om ETC Bygg
Nyheter, dokument och handlingar
Så finansierar vi ETC Bygg med crowdfunding
Så här bygger vi husen

Kontakt
ETC Bygg
Box 4403
102 68 Stockholm
Organisationsnr. 556 854-1469
bygg@etc.se

 

ETC Torp

Kalla det torp eller kalla det villa, vilket du vill. Det är en klimatsmart lösning för ett byggande med minimala utsläpp.

Varje hus är likadant. En nedervåning och en halv ovanvåning. Två badrum och en energivägg där all teknik är samlad. Varje hus har tak mot öster/väster för maximal solelsproduktion. 


Vi jobbar med foamglasgrund utan cement och andra belastande material. Husen byggs i trä. Men inte i massivträ utan i lätta masonitbalkar, ett system som minskar kraftigt på användandet av material samtidigt som det skapar ännu bättre isolering med träfiber som bas.

Masonitbalkar.
Masonitbalkar.


Vi använder en unik energilösning där vi fyller taken och gör varje ETC Torp till del i ETC el:s solcellsproduktion. Som boende kan du hyra de solceller du behöver för egen användning, resten av elen skickar vi vidare till andra ETC el kunder. Varje hus kommer producera dubbelt så mycket el som det egna huset behöver. Vi gör solel till varann!

Ett tillagt växthus ger fantastiska möjligheter att odla. (Kanske med vår näringslösning eller egenproducerad ETC Bokashi?). Elbilsladdare som du äger men som också grannar kan hyra in sig på (om du vill erbjuda den tjänsten) och en extremt låg energianvändning genom vår isolering, vattenåtervinning och solteknik.

Det är ETC Torp.


Varje hus beräknas kosta 3 miljoner kronor (inkl moms). Installation är exklusive vatten och avlopp. För dig som vill minska kostnaderna och har möjligheten kan du ta bort stora delar av kostnaderna genom att bygga själv eller välja bort enheter så som ena toaletten eller växthuset. Huset levereras i sektioner för snabb montering. Det vi behöver är en gjord grusgrund, resten sätts upp utan cement och förstörd mark. (Du behöver dock ha avlopp och elnät.) ETC Torp behöver ingen uppvärmning förutom det huset själv och de boende skapar.

Inga solceller? Nej det går inte. ETC Torp är ett projekt där ETC el finansierar solcellerna som ingår i taket. Du hyr det antal paneler du behöver. Du kan givetvis köpa ut alla solcellerna och äga dem själv om du vill det. Men enklast är att du hyr de solceller du behöver till din konsumtion.

Vill du veta mer eller köpa ditt eget hus

Mejla oss så kontaktar vi dig!

Information och länkar

Ladda ner vår bilaga om ETC Bygg
Information om ETC Torp 

Kontakt
ETC Bygg
Box 4403
102 68 Stockholm
Organisationsnr. 556 854-1469
bygg@etc.se

 

Här nedan är en liten film från ETC Solpark i Katrineholm där vi testar olika material och byggtekniker. Det är även här vi har våra kurser för installation av solceller och hur man monterar ETC Torp.

ETC Bygg from ETC-tidningarna on Vimeo.