ETC Bygg

Vill du vara med och bygga hyreshus?

Nu startar vi projektet ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Och därmed skapa ett nytt sätt för människor att spara utanför banksystemet. Spara direkt i husen!

Så här fungerar det:

Vi bygger klimatsmarta hyreshus i trä genom att starta Sveriges största crowdfundingkampanj. Du lånar ut och kan då spara i trygga hus, istället för i spekulationsekonomin. Det här är långsiktigt och viktigt och räntan startar med två procent här och nu. Din säkerhet är huset och givetvis hyrorna som de boende har. Bara genom att ta bort vinstjakten vid byggandet och finansieringen så kapar vi faktiskt hyrorna med en femtedel direkt!

Allt vi gör, varje ritning, varje byggerfarenhet, varje avtal kommer publiceras öppet på projektets sajt, eventuella avslag, eventuella kommunala segheter redovisas öppet, all ekonomi är tydlig och allt material redovisat och den som sedan vill göra om samma sak kan bara kopiera alla erfarenheter och all ekonomi rakt av. 

Vi har just lämnat in ansökan om markanvisning i Västerås och vill göra det i 20 städer till.

Men vi behöver din hjälp.

Vill du låna ut pengar? Hör av dig till tommy.rundqvist@etc.se.

Dokument och handlingar

Ansökan om markanvisning i Västerås

 

Vill du få löpande uppdateringar om ETC Bygg? Anmäl dig till vårt e-postnyhetsbrev:


 

 

Så här fungerar det för dig som vill vara med:

1. Du som har möjlighet att låna/spara i husen blir kontaktad i augusti med länk till en enkel faktasida med anmälan. Där finns alla villkor och mer om ekonomin kring projektet. Vi räknar med att de första lånen tas in efter 15 augusti. OBS. Inga pengar används förrän första markanvisningen är klar, det är först då vi börjar bygga på riktigt. (Däremot har du ränta från och med dagen då lånebrev och pengar är insända.)

2. Du som dessutom vill agera aktivt i din kommun för att pressa ansvariga att upplåta mark och bygga fler klimatsmarta hyreshus blir kontaktad via mejl direkt efter semestern. Vi försöker då få igång lokala grupper i varje stad, vi hoppas att någon tar på sig rollen att vara sammankallande och sen har ni ett första möte, förslagsvis i början september eller slutet augusti. Det första mötet handlar mest om att prata med varann om vem som kan vad och så får man ta det därifrån. Lokala grupper är nödvändiga för att pressa politikerna men också nödvändiga för att sen vara med och diskutera hyreshusens spridning som idé, långt utanför de byggande vi kan göra själva. Vår tanke är… kan vi så kan andra. Vi gör det svårt för de aktörer som enbart bygger svindyra bostadsrätter helt enkelt. Och svårt för politiken att säga att man inget kan göra...

3. Många frågar om sparande och boende, alltså om man automatiskt får lägenhet via detta. Så är det inte. Men vi kommer upprätta en egen kö i varje stad där vi givetvis tar hänsyn till det. Men det viktiga är ju att få ett blandat boende och att också de som inte har egna pengar ska kunna få plats i hyreshusen.
Och att boendet kan bli mer än bara bo, vi hoppas ju kunna skapa ett gemensamt boende, inte ett anonymt.

4. Vi får också många frågor om vad som händer när huset är byggt. Ska ETC Bygg då sälja det? Svaret är att vi avser att drifta och äga det här även framöver. Tanken är att ETC och de boende gemensamt driver verksamheten. Men visst kan de utvecklas till exempelvis boendekooperativ eller liknande former, däremot kommer vi inte ombilda till bostadsrätt. Tanken är ju att skapa billiga klimatsmarta hyreshus i staden. 

5. Vi kommer anställa byggkunnig projektledande personal som jobbar speciellt med detta. Arbetet är förlagt till ÉTC Stockholms kontor men innebär såklart en hel del resande. Känner du någon så tipsa gärna. Jobbet startar i September.