ETC Bygg

Vill du vara med och bygga hyreshus?

Nu startar vi projektet ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Och därmed skapa ett nytt sätt för människor att spara utanför banksystemet. Spara direkt i husen!

Så här fungerar det:

Vi bygger klimatsmarta hyreshus i trä genom att starta Sveriges största crowdfundingkampanj. Du lånar ut och kan då spara i trygga hus, istället för i spekulationsekonomin. Det här är långsiktigt och viktigt och räntan startar med två procent här och nu. Din säkerhet är huset och givetvis hyrorna som de boende har. Bara genom att ta bort vinstjakten vid byggandet och finansieringen så kapar vi faktiskt hyrorna med en femtedel direkt!

Allt vi gör, varje ritning, varje byggerfarenhet, varje avtal kommer publiceras öppet på projektets sajt, eventuella avslag, eventuella kommunala segheter redovisas öppet, all ekonomi är tydlig och allt material redovisat och den som sedan vill göra om samma sak kan bara kopiera alla erfarenheter och all ekonomi rakt av. 

Vi har just lämnat in ansökan om markanvisning i Västerås och vill göra det i 20 städer till.

Men vi behöver din hjälp.

Vill du låna ut pengar? Här registrerar du dig som privatperson som och här som företag/organisation

ETC Bygg-möte i Stockholm

Nu hålls ett andra ETC Bygg-möte i Stockholm på ETC Bokcafé på St. Paulsgatan 14. Sammankallande är Per Liljeqvist.

Dokument och handlingar

Ansökan om markanvisning i Västerås

Protokoll från ETC Bygg-möte i Växjö

Protokoll från ETC Bygg-möte i Stockholm 26 oktober

Uppdatering om ETC Bygg i Uppsala

Frågor och svar efter ETC Byggmöte i Uppsala

Protokoll från ETC Bygg-möte i Lund 27 sept  och frågor från mötet som Johan Ehrenberg svarar på.

Nu satsar vi på markanvisning i Malmö

ETC Bygg har nu lämnat in en markanvisningsansökan i Malmö. Det är den nya stadsdelen i Hyllie som skulle må riktigt bra av solcellsdrivna trähus enligt oss. Vi får se vad kommunens ansvariga tycker.

En annan god nyhet. Vi har gått vidare till steg 2 i Västerås och ska nu ha presentationssamtal med kommunens ansvariga kring markanvisning och vårt förslag där.
 

Vill du få löpande uppdateringar om ETC Bygg? Anmäl dig till vårt e-postnyhetsbrev:


 

 

Så finansierar vi ETC Bygg – med crowdfunding

Du kan spara direkt i våra hyreshus. Använd denna anmälningssida så att allt blir rätt.

Så här är villkoren:
1. Du sparar direkt i ett hus i form av andelar. Varje andel är 10 000 kr. När ett hus är byggt och klart, börjar vi spara i hus två.

2. Du har 2 procent ränta på andelen per år.

3. Du har 6 månaders uppsägningstid på andelsägandet. Det vill säga vi köper tillbaka din andel om du behöver använda pengarna till annat.

4. Observera att inga pengar används förrän vi börjar själva byggandet. Först samlar vi in dem och sen bygger vi.

5. En andel ger inte företräde till hyreslägenheterna. Vi blandar boende med kommuner och andra för att ge plats till en helhet som skapar ett bra boende för många. Men givetvis vill vi att de boende ska vara aktiva och intresserade av dessa unika hus vi bygger.

6. Du kan spara engångsbelopp i andelar eller så kan du månadsspara ihop andelar hos oss.

7. Räntan räknas från dag ett då din andel betalas in.

Förutom crowdfunding från dig och några tusen personer till så finansierar vi husen med pengar från ETC företagen och statliga bidrag. Vårt mål är helt klimatpositiva hus med unika energilösningar och - faktiskt - 15 procent lägre hyror.

Varje hus har en egen budget beroende på markkostnader med mera. Men det är alltid samma byggteknik och klimatsmarta material och alltid hyreshus. Budgetarna varierar från 15 miljoner till 100 miljoner beroende på antalet våningar och markkostnaden.
ETC bygg är ett non-profitföretag.

Så här bygger vi husen

Fas ett: Vi samlas lokalt i grupper för att kontakta kommuner och andra markägare lokalt om möjlighet till att bygga hyreshus. Du anmäler dig till den lokala gruppen genom att mejla till etcbygg@etc.se (glöm inte ange var du bor). Allt det här arbetet är ideellt och det finns inga krav mer än de du själv vill ställa.

Fas två: Vi lämnar in markanvisningsansökan där vi får bra förslag från grupperna och andra. Just nu har vi markanvisningsansökan i Västerås och vi har fått förslag i Katrineholm, Eskilstuna och Oskarshamn. Men vi tittar på alla förslag ett efter ett och prioriterar utifrån vilken de möjligheter crowdfundingen ger och det stöd projekten har lokalt från andra än oss själva.

Fas tre: Vi publicerar de bygglösningar och de avtal vi gör med underleverantörer offentligt. Allt vi gör, varje ritning, varje byggerfarenhet, varje avtal kommer publiceras öppet på projektets sajt, eventuella avslag, eventuella kommunala segheter redovisas öppet, all ekonomi är tydlig och allt material redovisat och den som sedan vill göra om samma sak kan bara kopiera alla erfarenheter och all ekonomi rakt av. 

Men vi behöver din hjälp att göra detta möjligt.

Fas 4: Vi bygger. Först kommer vi bygga en skola i Katrineholm med de material och den teknik vi vill använda. Det startar i oktober 2017. Det ger oss bra grund för utvärdering av en del specifika lösningar och om vi hittar rätt leverantörer. Vårt mål är att anlita byggare som vill jobba långsiktigt med oss. Samtidigt kommer ETC Bygg ha egna snickare och annan personal för mycket av inredning, eldragning och vattensystemen. Hyresgäster kommer också inbjudas att vara med i slutet av byggprocessen. (Vi inreder utan tapeter och andra mindre miljövänliga material. Vi jobbar med lerfärger i lägenheterna och med öppna träytor.)


Fas 5: Hyresgästerna flyttar in, och vi startar arbetet med boendesamverkan, matodling och annan mötesverksamhet.

På denna sajt kommer vi kontinuerligt berätta nyheter. Mejla gärna frågor till oss. Tipsa gärna om trevliga samarbetspartners.
Och glöm inte anmäla ditt intresse så du kommer med i våra nyhetsbrev.

ETC Bygg-projektet leds i starten idag av Johan Ehrenberg, Tommy Rundquist (ekonomi), Joakim Kaminsky (arkitekt) och Hans Eek (arkitekt och energiexpert för klimatpositiva hus).