Ekonomi.

2017-12-28 15:15
Bild: TT

Nu ska lönegapet mellan kvinnor och män bort

Lönegapet mellan kvinnor och män krymper – men i långsam takt. För att snabba på utvecklingen har regeringen nu beslutat om en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster.

Lönegapet mellan kvinnor och män krymper – mellan 2005 och 2016 med 4,3 procentenheter.  Men utvecklingen går för långsamt, menar regeringen som nu beslutat om en ny handlingsplan för jämställda livsinkomster. Över ett helt liv räknat tjänar män i Sverige fortfarande flera miljoner kronor mer än kvinnor.

– Kvinnor och män ska ha samma möjlighet till ekonomisk självständighet och trygghet, genom hela livet, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i en debattartikel i Aftonbladet.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Ny utredning 2018

Enligt regeringen finns ett antal faktorer som kan förklara inkomst- och lönegapet mellan kvinnor och män. Bland annat det faktum att lönerna är betydligt lägre i kvinnodominerade sektorer.

Enligt Medlingsinstitutet är detta den enskilt viktigaste förklaringen och myndig­heten får därför i uppdrag att redovisa löneförändringar i olika yrken mellan åren 2014 och 2017.

För att få bukt med den löneskillnad som inte kan härledas från att kvinnor och män arbetar i olika sektorer, vill regeringen se över behovet av effektivare sanktionsmöjligheter i diskrimineringslagen. För detta tillsätts en ny utredning med start våren 2018.

Lönegapet minskar

Löneskillnaden mellan kvinnor och män minskade med 4,3 procentenheter från 2005 till 2016, enligt Medlingsinstitutet.

Men fortfarande finns ett lönegap på 12 procent, vilket innebär att kvinnor i snitt har 88 procent av mäns lön.

Oförklarad löneskillnad: 4,5 procent av dessa 12 procent kan inte förklaras genom att kvinnor och män arbetar i olika sektorer.