Ekonomi.

2015-11-04 09:17
Bild: Liane Cerminara/AP

Konsekvenser för Sidas projekt 2016

Om en anslaget till Sida halveras skulle det kunna få följande konsekvenser för projekten 2016, enligt biståndsorganets översikt. I urval, från SVT Nyheter.

4,5 miljoner färre får tillgång till rent vatten.

156 000 blir utan behandling för akut undernäring.

4 miljoner färre människor får tillgång till förbättrad sanitet.

650 000 krisdrabbade människor kan komma att sakna tillgång till hälso-inrättningar.

8 000 grundskolor utan läromedel.

I Afghanistan skulle färre flickor kunna gå i skolan. Bara i SAK:s skolor finns 3 000 lärare och 75 000 elever, där är det svenska biståndet den viktigaste finansieringen.

9 000 lärare mister möjlighet till fortbildning.

3 500 skolor får fortsätta klara sig utan vatten- och sanitetsanläggningar.