Ekonomi.

2017-12-04 12:30
 • 8,7 miljarder kronor donerade svenskarna under 2016, enligt branschorganisationen Frivillig­organisationernas insamlingsråd. Bild: Gorm Kallestad & Anders Wiklund/TT
  8,7 miljarder kronor donerade svenskarna under 2016, enligt branschorganisationen Frivillig­organisationernas insamlingsråd.
 • Organisationen Give Directly.
  Organisationen Give Directly.
 • Against Malaria Foundation. Bild: Against Malaria Foundation
  Against Malaria Foundation. 
 • Tält till skydd mot malaria. Bild: Against Malaria Foundation
  Tält till skydd mot malaria.
 • Behoven är enorma för rohingyerna på flykt fråm Burma. Bild: AP/TT
  Behoven är enorma för rohingyerna på flykt fråm Burma. 
 • Unicef på plats i flyktinglägren i Bangla Desh. Bild: AP/TT
  Unicef på plats i flyktinglägren i Bangla Desh. 

Här är julklapparna som gör skillnad

Julhandeln väntas slå rekord – i år igen. Till glädje för handeln, men knappast för planeten och mänskligheten.
Ett alternativ till konsumtionshetsen är att lägga en slant för en bättre värld, men hur vet jag att min gåva gör skillnad?

Svenskar donerar mer pengar än någonsin, 8,7 miljarder kronor under 2016 enligt branschorganisationen Frivilligorganisationernas insamlingsråd.

Alla stora organisationer vädjar om ditt bidrag, inte minst till jul. Sam­tidigt rapporteras det med jämna mellanrum om ohemult höga chefsersättningar och vidlyftiga administrationskostnader hos etablerade frivilligorganisationer.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Givare kan fråga sig hur stor andel av deras skänkta hundra­lapp som verkligen når målet för gåvan. Att en organisation innehar 90-konto ska garantera att minst 75 procent av de insamlade medlen under ett år går till det uppgivna ändamålet.

I den siffran ingår även resekostnader och löner med koppling till ändamålet. Högst 25 procent av medlen får gå till övrig administration.

– Kontrollen är bra. 90-konto är en kvalitetsstämpel som garanterar att verksamheten bedrivs utan oskäliga kostnader, säger Lena Hörnblad, kanslichef på föreningen Svensk insamlingskontroll.

Även hur väl de faktiska resultaten av organisationernas arbete överensstämmer med de uppgivna målen kontrolleras.

– Vi kan exempelvis kolla hur många elever som tar examen vid en skola som drivs av en organisation, säger Lena Hörnblad.

Att många chefer lyfter miljonlöner lägger sig inte Svensk insamlingskontroll i – så länge fördelningen av kapitalet håller sig inom ramen för nyckeltalen.

Maximera nyttan

Organisationen Give Well i USA tar kontrollen flera steg längre. Give Well är en del av den så kallade effektiv altruism-rörelsen som uppmanar människor att donera pengar till organisationer som, enligt rörelsens utilitaristiska filosofi, bidrar till mest nytta per inbetald krona – eller dollar. Nyttan mäts i antal liv varje krona kan rädda, eller hur många fler friska levnadsår den kan ge.

Organisationen djupgranskar vad hjälporganisationerna faktiskt åstadkommer i förhållande till de pengar de får för att exempelvis minska fattigdom och bota sjukdom.

Långtifrån alla hjälporganisationer analyseras. Organisationerna ska vara verksamma i u-länder, och deras resultat måste gå att utvärdera i reda siffror.

Bara de som klarar stränga analyskriterier tar sig in på Give Wells korta topplista. En lista som effektiv altruism-rörelsens frontfigur, den skotske filosofen William MacAskill, rekommenderar.

– För att ta ett exempel, genom att donera pengar till Against Malaria Foundation, som delar ut effektiva myggnät impregnerade med insektsmedel, kan du rädda ett liv för 3,34 dollar (motsvarande 28 kronor). Det är faktisk statistik – och du kan förvänta dig att rädda ett liv. Det är inte samma marknadsföringsprat du hör från vanliga välgörenhetsorganisationer. Organisationen Give Directly, som förmedlar kontanter direkt till de allra fattigaste människorna i världen, är också med på listan, förklarar William MacAskill i en intervju för nyhetssajten Vox.

Rörelsen har bland annat kritiserats för sitt ensidiga fokus på välgörenhet på bekostnad av politiska och strukturella förändringar som bekämpar orsakerna till fattigdomen.

Give Well menar att de utsatta själva är bäst skickade att förstå och arbeta för förändringar i sina samhällen, och att den bästa hjälpen är att bidra med kraft och hälsa så att de kan göra det.

Nytta och vinning

Alla är inte lika rationella som förespråkarna för effektiv altruism-rörelsen och andra områden än fattigdom och ohälsa i u-länder kan ligga givarna varmt om hjärtat.

Det finns organisationer, föreningar och Facebook-initiativ som verkar inom de flesta områden från natur och klimat till socialt arbete och mänskliga rättigheter.

Lejonparten av svenskarnas miljarddonationer hamnar hos jättarna, men många mindre nätverk och organisationer, med eller utan kontrollerade 90-konton, är också helt beroende av donationer.

Ship to Gaza är en solidaritetsrörelse mot blockaden av Gaza. Organisationer som arbetar med asylfrågor tar också gärna emot dina julklappspengar, för att ta ett annat exempel.

Det finns också en lång rad lokala gräsrotsinitiativ, som exempelvis Stödkassen i Blekinge, som hjälper människor genom direktinsamlingar på Facebook.

Nytta med egen vinning

Det går också att förena nytta med egen vinning. Det svenska bolaget Ari farm säljer exempelvis getter, får och kameler i Somalia via en app och ger nomader som förlorat sina djur jobb och inkomst.

Den som investerat kan sedan sälja djur och avkomma via appen och tjäna en slant. Andra satsar en peng mot klimatförändringarna. Läs mer om det i artikeln här intill.

Pengarna som hjälper

Svensk insamlingskontroll är en ideell förening. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv. Föreningen verkar för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande, kulturella och andra allmännyttiga ändamål sker under ”betryggande kontroll”.

Svensk insamlingskontroll beslutar om föreskrifter och anvisningar för innehavare av 90-konto och kan dra in kontot för organisationer som inte följer föreskrifterna.

Effektiv altruism-rörelsen handlar om att skänka pengar dit de gör mest nytta i termer av sparade liv och bättre hälsa för människor i u-länder. Rörelsens inspiratör, den australiska etikfilosofen Peter Singer, har en egen organisation för effektivt givande: The life you can save. Där får 20 hjälporganisationer tummen upp.

En rad organisationer inom effektiv altruism-rörelsen hjälper givare att skänka pengar enligt rörelsen utilitaristiska gåvofilosofi. Paraplyorganisationen heter Center for Effective Altruism. Ordförande är den skotske filosofiprofessorn William MacAskill, som också skrivit boken ”Doing Good Better” om effektiv altruism.