Annons/INFO OM ETC.

2015-09-17 02:22
 • På Södermalm i Stockholm har vi vår största redaktion. Här sitter medarbetare som arbetar med flertalet av våra tidningar samt ETC Kommunikation, Egen El och Bokförlaget ETC. Bild: Gunilla Welin
  På Södermalm i Stockholm har vi vår största redaktion. Här sitter medarbetare som arbetar med flertalet av våra tidningar samt ETC Kommunikation, Egen El och Bokförlaget ETC. Bild: Gunilla Welin
 • Elproduktions personal arbetar på Egen El-Kullen i Katrineholm.
  Elproduktions personal arbetar på Egen El-Kullen i Katrineholm.
 • ETC:s kundtjänst och ekonomiavdelning sitter även de på Södermalm i Stockholm, men på ett eget kontor. FOTO: GUNILLA WELIN
  ETC:s kundtjänst och ekonomiavdelning sitter även de på Södermalm i Stockholm, men på ett eget kontor. FOTO: GUNILLA WELIN
 • På vår redaktion i gamla lagerhuset i Göteborg arbetar medarbetare på Dagens ETC och ETC Göteborg.
  På vår redaktion i gamla lagerhuset i Göteborg arbetar medarbetare på Dagens ETC och ETC Göteborg.
 • I Malmö arbetar medarbetare på Dagens ETC och ETC Malmö.
  I Malmö arbetar medarbetare på Dagens ETC och ETC Malmö.
 • ETC Sundsvall har vår nyaste redaktion, den startade i somras.
  ETC Sundsvall har vår nyaste redaktion, den startade i somras.
 • På redaktionen i Örebro arbetar medarbetare på ETC Örebro och Dagens ETC. Bild: Beely Low
  På redaktionen i Örebro arbetar medarbetare på ETC Örebro och Dagens ETC. Bild: Beely Low

ETC-företagen 2015

Nu när nio månader av året har gått tycker vi det är dags att berätta för dig som följer ETC vad som händer runt ETC-företagen. För ETC är mycket mer än en dagstidning, en helgtidning, sex lokala tidningar och Kloka Hem.

ETC består av totalt 17 bolag som arbetar med tidningar, webb, ekonomi, solceller, el, klimatkompensation, reklam, sparande, förnybar teknik, klimatsmarta produkter och energi.

Vår idé är att det inte räcker med att vi kan prata och skriva om problem, vi måste försöka göra något direkt för att lösa dem också. ETC är därför en rad Non profit-företag som ska leva som vi lär. För oss betyder Non profit att allt överskott investeras direkt i utveckling av verksamheten – nya tidningar, fler solceller eller ny miljövänlig teknik – och att inga vinstutdelningar görs.

I år har vi på det här sättet kunnat starta fyra nya verksamheter: Bokförlaget ETC, ETC Klimatkompensation, vårt egna kundtjänstbolag och lokaltidningen ETC Sundsvall.

Bolagens verksamhet

ETC företagen består av aktiebolag som alla ägs av moderbolaget ETC Utveckling AB. Att det är många små bolag beror på flera saker. Dels kräver lagen ibland att viss verksamhet sker i skilda bolag. Man får till exempel inte sälja el i samma bolag som producerar el, det blir alltså olika bolag. Men vi har också valt att ha varje tidning i ett eget bolag då det blir enklare för revisorer, presstödsnämnd, TS med flera som ska granska oss.

Det finns även fackliga orsaker. Om en verksamhet expanderar snabbt ska det inte minska tryggheten för anställda i en annan verksamhet. Varje bolag och projekt måste leva efter egen budget och skapa de intäk- ter det behöver för löner, skatter och andra självklara kostnader.

Våra borgerliga motståndare har påstått att de många bolagen skulle ge lägre skatt eller högre presstöd. Detta är givetvis inte sant – skatten blir inte lägre för att anställda finns i fler bolag, och presstödet styrs helt beroende av varje tidnings upplaga, oberoende av vilket bolag det ligger i, sex lokala tidningar och Kloka Hem.

ETC Utveckling sköter ekonomin för de samlade företagen och finansierar nya projekt (framför allt genom lån från läsare). Bolaget har fem anställda och kommer i år göra ett blygsamt plusresultat på cirka 100 000 kronor.

ETC Förlag ger ut vår största tidning – dagstidningen Dagens ETC. Tidningen kommer ut sex dagar i veckan, har fler än 9 000 pre-numeranter med målet att nå över 10 000 innan året är slut. ETC förlag expanderar kraftigt och kommer inte att ge något överskott förrän 2018. Mycket kraft går till våra läsarlån – bara under 2015 kommer cirka 2,6 miljoner att återbetalas. Inom ETC Förlag ligger också vår största webb, etc.se. Totalt har den 300 000 sidvisningar i veck- an och drygt en miljon unika läsare varje månad. ETC förlag ger dessutom ut Kloka Hem, vår ekologiska hus- och inrednings- tidning som just nu växer bra. Den har i dag en upplaga på över 10 000 vilket innefattar både prenumeranter och lösnummer.

ETC Helg är vår nationella helgtidning som ges ut av ETC Konsultation. Tidningen har tre anställda, däribland ledarskribenten Maria-Pia Boëthius, och den växer stadigt. Under året har antalet prenumeranter ökat från 7 000 till 9 000.

ETC:s lokaltidningar finns alla i varsitt bolag. Tidningarnas ekonomi bygger på prenumerationsintäkter samt presstöd. Ekonomin kräver 2 000 prenumeranter för att det ska vara tryggt. Alla tidningarna har i dag presstöd – utom nystartade ETC Sundsvall som får presstöd först nästa år. Varje tidning har en egen redaktion och givetvis egna ledar- och opinionssidor. Däremot samarbetar alla ETC-tidningar kring teknisk produktion och tryckeri. Det gör att vi tillsammans pressar kostnaderna ordentligt. Våra sex redigerare ritar varje vecka alla sidor till våra nio tidningar!

ETC Kundtjänst: Förut hade ETC olika underleverantörer för försäljning och kundtjänst, men idag har vi samlat allt i ett gemensamt bolag – Remarketing. Det här är en stor satsning med totalt sju anställda som har hand om bolagens behov av kundtjänst. Bolaget jobbar också med att sälja tidningar och prenumerationer på festiva- ler, möten och fester.

Bokförlaget ETC är nystartat och ger ut böcker som vi tycker är fina. Hittills har vi producerat sex titlar i år, och den senaste är Låtar, funderingar och bilder av Stefan Sundström. Bokförlaget ETC går i dag med underskott, men det beror på att böckers kostnader kommer innan deras försäljning har dragit igång. Vi satsar stort på Bokmässan i Göteborg 24–27 september, där vi också presenterar tre nya titlar.

Stödföreningen ETC är inget bolag utan en förening som hjälper till med ETC-tidningarnas satsningar. Stödföreningen har idag
1 509 medlemmar som hjälper till med insamling av pengar, arrangemang vid fester och utdelningar.

ETC Kommunikation kan i dag stoltsera med att företaget har funnits i tio år. Det är vår reklambyrå som jobbar med stora offentliga uppdragsgivare, däribland Skatteverket och Kronofogden. ETC Kommunikation jobbar bara med samhällskommunikation men kommer framöver också börja utbilda i det vi kan allra bäst: Information. ETC Kommunikation har fem anställda och förväntas göra ett överskott på ungefär 500 000 kronor i år.

Egen El heter vårt solcellsbolag. Fem anställda säljer solcellsanläggningar, projekterar anläggningarna samt monterar dem. Egen Els mål är att göras ett överskott på 500 000 kronor som ska investeras i fler solceller.

Elproduktion AB är – som namnet säger
– vårt elproduktionsbolag. Här bygger vi våra solcellsparker men har också satt upp solceller hemma hos ETC-läsare som hyr solceller av oss. Elproduktion expanderar snabbt och kommer i slutet av året ha fördubblat antalet solceller vi äger. Under sommarens soliga dagar gjorde bolaget el som motsvarar 30 procent av våra elkunders konsumtion. Elen från Elproduktion räcker till att göra ETC-företagen klimatpositiva när det gäller el. Det innebär att vi får all den el vi använder, även till resorna med våra elbilar, från solen.

ETC El är vårt elhandelsbolag – som har det formella namnet Elhandel i Stockholm AB. 3 630 ETC-läsare har idag valt ETC El och företaget växer bra. Det betyder att minst 70 000 kronor varje månad går direkt till nya solceller. På helåret kommer bolaget att ha finansierat mer än 84 kW. De som väljer ETC El gör direkt klimatnytta. Elen är märkt Bra Miljöval och består av sol, små- skalig vattenkraft och vind.

ETC Sol AB är vårt bolag som ger ut andelar i våra solcellsparker till dem som vill spara pengar i sol. Bolaget har en säker intäkt via solcellerna och kan ge 2 procent i ränta till varje andelsägare.

ETC Mobil är ännu inget bolag utan sköts av ETC Utveckling. Det här är en försöks- verksamhet som vi kommer att satsa rejält på i höst. 500 kunder ska bli 1 500 och därmed skaka om lite i den klimatförstörande mobilbranschen.

ETC Klimatkompensation är en sajt där ETC-läsare klimatkompenserar sina flygresor, bilresor och matintag. Det är nystartat och går riktigt bra. Målet är att kunna ge minst 300 000 till solcellsparkerna i år, och hittills ligger vi på budget. ETC Kli- matkompensation har inga kostnader idag, så alla intäkter går oavkortat till Elproduktions solcellsparker.

Varuhuset ETC.se är vårt webbvaruhus som säljer kloka, klimatsmarta saker,
men också våra böcker och biljetter till våra evenemang. Varuhuset har inga direkta anställda och går i princip runt varje år. Målet är att sprida goda produkter i samarbete med andra som gör dem, inte jaga vinst.

Ja, det var alla bolag och verksamheter. Om ett halvår tror vi det är ännu fler!

Ekonomi och spridning

ETC-bolagen har hittills i år omsatt
60 miljoner kronor och har ett gemensamt överskott på 900 000 kronor. Målet är att under helåret omsätta 100 miljoner och
ge ett samlat överskott på 4 miljoner varav 2,6 går till återbetalning av läsarlån och 1,4 går till investeringar i nya solceller.

ETC-tidningarna har idag 27 000 prenumeranter och en samlad webbläsning på en miljon unika läsare per månad.

Antalet personer som är med och lånar ut till verksamheten är i dag 1 340 st.

Lägger vi samman alla kunder som väljer en eller flera delar av ETC så handlar det idag om runt 85 000 personer.

Stort tack för det förtroendet!

 

PERSONAL PÅ ETC

ETC-bolagen växer kraftigt och har idag 75 anställda. Av dem är 28 anställda via Grafikernas kollektivavtal, 33 via Journalistavtalet, 7 via Handels avtal och övriga är egenföretagare. ETC-företagen har en gemensam jämställdhetsplan och idag är 39 kvinnor och 36 män anställda. Av tidningarnas ansvariga redaktörer är sju kvinnor och fem män.

Sex personer är födda i annat land och företaget talar 13 språk flytande.

Av bolagens chefer är nio kvinnoroch åtta män. Nämligen:
Anna Varvouzos, ekonomichef ETC förlag.

Tommy Rundqvist, ekonomichef. ETC Utveckling, Elproduktion, ETC El.

Ann Hofsten, chef för kundtjänsten. Annelie Norell, VD ETC Kommunikation.

Lars Holmquist, VD Egen El.

Klara Strandberg, kommunikationschef ETC Utveckling.

Åsa Wilson, vik VD ETC förlag.

Andreas Gustavsson, VD ETC förlag (föräldraledig).

Henrik Johansson, teknisk chef ETC förlag.

Anna-Maria Carnhede, nyhetschef Dagens ETC.

Maria Holm, redaktionschef Dagens ETC.

Eigil Söderin, nyhetschef Dagens ETC. Ulrika Lindahl, redaktionssekreterare ETC förlag.

Bengt Nordin, chef för Katrineholms sol- cellspark.

Nina Koivisto, ekonomichef nya företag.

Gahangir Sarvari, utvecklingschef nya företag.

Ägare och ordförande i bolagen är Johan Ehrenberg (johan@etc.se