Ekonomi.

2017-11-08 11:45
  • De långa kontrakten är på väg att löpa ut – i Stockholms stad efter hela 18 år som kund hos Com Hem. Bild: Anders Wiklund/TT
    De långa kontrakten är på väg att löpa ut – i Stockholms stad efter hela 18 år som kund hos Com Hem.
  • Com Hems kabelnät är i regel inte öppna för andra leverantörer, och kunderna är därför mer eller mindre tvungna att ansluta sig.
    Com Hems kabelnät är i regel inte öppna för andra leverantörer, och kunderna är därför mer eller mindre tvungna att ansluta sig.

Com Hem: Dyra bredband – men skyhög vinst

Sedan kabeloperatören Com Hem såldes ut av statliga Telia har bolaget fått en nästintill monopolliknande ställning. Bland fasta bredband via kabelnät har de närmare 90 procent av abonnemangen – och nära varannan krona av omsättningen tas ut i vinst.

”För många i flerfamiljshus utgör Com Hem det enda alternativet”, säger Crister Mattsson, rådgivare på det oberoende forsknings­institutet Rise.

Det var i samband med köpet av finländska Sonera 2003 som EU:s konkurrensmyndighet tvingade statliga Telia att göra sig av med kabel-tv-bolaget Com Hem. Sedan dess har Com Hem bollats vidare mellan olika riskkapitalfonder, och företaget växer så det knakar. Sedan börsnoteringen för tre år sedan med hela 130 procent i marknadsvärde.

– Orsaken är de fick ärva nära monopolliknande avtal med fastighetsägarna – och i ett slag fick de massvis med kunder, säger Crister Mattsson, rådgivare inom it- och telekom på det oberoende forskningsinstitutet Rise.


VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning


Fick ärva kontrakt

När Com Hem såldes till riskkapitalbolaget EQT fick företaget ta över de ofta väldigt långa kontrakten som Telia hade med många fastighetsägare, mestadels kommunägda allmännyttiga bolag. Och efter ett tag kom Com Hem att via kabelnäten även ge sig in på marknaden som tele- och bredbandsleverantör.

Men till skillnad från andra bredbandsnät är Com Hems kabelnät i regel inte öppna för andra leverantörer, och kunderna är därför mer eller mindre tvungna att ansluta sig till det som erbjuds.

Situationen har lett till att Com Hem i dag står för omkring 90 procent av abonnemangen av fasta bredband via kabelnät.

– Jag skulle säga att Com Hem har en extremt dominant ställning. De som bor i flerfamiljshus har blivit mer eller mindre tvångsånslutna. Av de två miljoner hushåll som tecknat abonnemang så är nog bara 30 procent som gjort detta frivilligt, säger Crister Mattsson.

Den gynnsamma marknaden av låsta kunder har gjort att det funnits utrymme för Com Hem att höja priserna. Tjänsterna är visserligen billigare än de hos statliga Telia, men i jämförelse med vissa bredband som finns tillgängliga lokalt via de öppna stadsnäten är Com Hem betydligt dyrare.

Varannan krona i vinst

Enligt Post- och telestyrelsen kostar det billigaste lokala bredbandsabonnemanget 200 kronor per månad medan motsvarande hos Com Hem ligger på 324 kronor för samma period.

Med en bruttovinstmarginal på nära 50 procent innebär det att Com Hem dessutom tar ut nästan varannan krona i vinst – något som de allmännyttiga bostadsföretagen reagerat på.

– Vi har ifrågasatt rimligheten i detta och påpekat behovet av alternativa affärsmodeller. Helst öppna nät med tydlig konkurrens, säger Anders Johansson, rådgivare på Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, Sabo.

Och efter 14 år i privat regi börjar konkurrensen nu äntligen luckras upp tror Anders Johansson. De långa kontrakten är på väg att löpa ut – i Stockholms stad efter hela 18 år som kund hos Com Hem. De nya kontrakten som tecknas är betydligt kortare, oftast inte längre än 4–5 år, och det samtidigt som kabelnäten fått hård konkurrens i utbyggnaden av fiber.

– De senaste 5–6 åren har man haft två infrastrukturer parallellt, både kabelnät och fiber. Men på många håll har man valt att enbart satsa på fiber, så min känsla är att det monopol som Com Hem haft börjar naggas i kanten, säger Anders Johansson.

Såldes till riskkapitalbolag

Det var i samband med köpet av finländska Sonera 2003 som EU:s konkurrensmyndighet tvingade statliga Telia att göra sig av med kabel-tv-bolaget Com Hem. Orsaken var att Telia skulle få monopol på stora delar av bredband-, tv- och telekommarknaden.

Com Hem såldes till det av Wallenbergägda riskkapitalbolaget EQT för 2,1 miljarder kronor och har sedan dess bollats vidare mellan olika riskkapitalfonder. I våras sålde BC Partners stora delar av sitt innehav till investmentbolaget Kinnevik, som för 3,7 miljarder nu tagit över rodret som största ägare.

Störst är Com Hem som tv-operatör med 43,6 av alla tecknade abonnemang – men på senare år har de även klättrat upp på listan bland de största aktörerna inom bredband och telefoni.

Com Hem står för 19 procent av alla bredbands­abonnemang, men när det gäller fast bredband via kabelnät handlar det om omkring 90 procent. Bland telefon­abonnemang är 9 procent tecknade hos Com Hem.