Debatt. .

2015-12-09 03:00

Sverige kan bli fossilfritt till 2030

Det finns en risk att klimatmötet i Paris inte resulterar i ett avtal som avbryter utvecklingen mot två graders uppvärmning. Världen behöver föregångare. Därför borde Sveriges regering komplettera målet om fossilfrihet med en deadline – till år 2030, skriver SSU:s ordförande Philip Botström.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

När världens blickar nu riktas mot Paris och klimattoppmötet är det därför viktigt att Sverige inte bara sätter fokus på att komma hem med ett bindande, dynamiskt avtal om hur vi når tvågradersmålet. Lika viktigt är att mötet används för att ingjuta framtidstro om att en annan värld är möjlig. Inte minst för vår ungdomsgeneration som sätter frågor om hållbarhet högst på agendan. Sverige bör bli ledande i den gröna omställningen. Det är nödvändigt oavsett hur klimatförhandlingarna slutar. För att det ska vara möjligt behöver regeringen se klimatförhandlingarna som en början, inte ett slut. Regeringen har redan meddelat att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och har genom initiativet ”Fossilfritt Sverige” fått med cirka 70 organisationer, företag och städer i arbetet. Alla samhällets aktörer ska vara delaktiga i omställningen.

Initiativet och ambitionen riskerar dock att bli tandlöst om ingen deadline sätts. Regeringen borde därför komplettera sitt mål om fossilfrihet med en deadline för när det ska ha skett. Sätt den till år 2030. Det är både ambitiöst och realistiskt.

Som en del i att uppnå målet bör Sverige prioritera omställning av transportsektorn och gröna transporter. En upprustning för att klimatanpassa bostadssektorn behövs och satsningar på utbildning och forskning för att idéer ska kunna omsättas till nya gröna varor och tjänster är helt nödvändigt.

En plan för hur Sverige ska bli fossilfritt är dock bara början. För det socialdemokratiska partiet är hållbarhet som ideologisk vision avgörande. En bärande del av den socialdemokratiska berättelsen och politiken måste bli hållbar. Den utveckling av Sverige som socialdemokratin gjort möjlig de senaste hundra åren har byggt på fossil tillväxt, något som i framtiden inte kommer vara möjligt. Socialdemokraterna måste ha svar på hur välfärdssamhället ska utvecklas de kommande hundra åren. Enskilda punktinsatser, diskussioner om skattenivåer eller enstaka förslag kommer inte räcka. Det behövs en genomgripande plan för hur välfärdssamhället ska bli socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart.

Den unga generationen förväntar sig svar på hur detta ska ske. För en sak är tydlig – unga vill ha ett tryggt samhälle där alla ges jämlika förutsättningar, men de vill också ha ett hållbart samhälle. Den analysen råkar dessutom vara helt korrekt. Och en sak är säker. Det är bara socialdemokratin som har muskler och politiska verktyg att omsätta ett sådant projekt i praktiken.

Den gröna omställningen är inte bara avgörande för planetens och kommande generationers överlevnad. Den är också en ödesfråga för socialdemokratin. Genom en tydligare hållbarhetsprofil kan Socialdemokraterna återigen bli relevanta för den stora grupp unga som drömmer om en hållbar och ljus framtid och Sverige kan gå före som en ledande klimatnation. Ett mål om att Sverige ska vara fossilfritt år 2030 är en bra start på det arbetet.

Philip Botström 
Förbundsordförande SSU
Tema

Klimatmötet i Paris

Artiklar