Rättelse. .

2017-08-09 18:05

Rättelse angående debattartikel publicerad 5 augusti 2017

I en debattartikel som publicerades i förra veckan gavs företrädare för Rose Alliance epitet som var oriktiga, vilket vi på Dagens ETC beklagar.

Debattartikeln har nu avpublicerats eftersom den vid en senare granskning fanns brista i kvalitet och innehöll påståenden som inte kan styrkas.