Replik. .

2018-01-22 04:00
Magnetmodellen, som kritiseras av Gemensam välfärd Malmö, är utvecklad av sjuksköterskor som undersökt vilka förutsättningar som krävs för att sjuksköterskor ska vilja stanna i vården och kunna utvecklas professionellt. BILD: Isabell Höjman/TT
Magnetmodellen, som kritiseras av Gemensam välfärd Malmö, är utvecklad av sjuksköterskor som undersökt vilka förutsättningar som krävs för att sjuksköterskor ska vilja stanna i vården och kunna utvecklas professionellt.

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Det är med förvåning vi ser att Svensk sjuksköterskeförening i en debattartikel i Dagens ETC (13 januari) anklagas för att förespråka New Public Management (NPM). Föreningen tog för flera år sedan avstånd från NPM och har deltagit aktivt i den offentliga debatten om varför NPM bör skrotas.

 

Magnetmodellen är inte en produkt från NPM. Den är tvärtemot NPM:s idé för ekonomistyrning. Modellen är utvecklad av sjuksköterskor som undersökt vilka förutsättningar som krävs för att sjuksköterskor ska vilja stanna i vården och kunna utvecklas professionellt. Magnetsjukhusen karaktäriseras bland annat av att sjuksköterskornas kompetens tas tillvara, tillräcklig personaltäthet och teamarbetet. Det är en organisationsstruktur som uppmuntrar och tar tillvara framförallt sjuksköterskors insatser i det patientnära arbetet. Magnetmodellen förutsätter att omvårdnadskompetens finns på alla beslutsnivåer. Det är en nyckelfråga då det i Sverige saknas omvårdnadskompetens i de flesta av vårdens högsta ledningar. 

 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


 Mätning av omvårdnadsresultat anförs i debattartikeln som ett bevis för att Magnetmodellen är en variant av NPM. Självklart ska vården baseras på etik och kunskap, men det står inte i motsättning till att omvårdnadens resultat mäts. Magnetmodellen beskriver ett strukturerat arbetssätt som ger resurser till engagerade sjuksköterskors förbättringsarbete. Något som inte är självklart i svensk sjukvård. Det är av stort vikt för sjuksköterskor och för patienter att vi mäter till exempel förekomst av trycksår, vårdrelaterade infektioner och undernäring för att sedan utvärdera och förbättra vården så att den blir säker. Data behövs för att sjuksköterskor och teamet ska kunna bedriva förbättringsarbeten.

Kvalitetsregistrens data har även varit värdefulla för att visa att vården i dag inte är jämlik. Däremot anser Svensk sjuksköterskeförening att mätningen av omvårdnadens kvalitet inte ska ligga till grund för ekonomiska ersättningar.

 

Det är inga vackra locktoner som fått Svensk sjuksköterskeförening att driva Magnetmodellen. Varken Sveriges Kommuner och Landsting eller Boston Consulting Group har varit intresserade. På Karolinska sjukhuset är det sjuksköterskor som tagit initiativet till att driva Magnetmodellen just för att den ger möjlighet till att både utveckla omvårdnaden och förbättra sjuksköterskornas situation. Till skillnad från NPM drivs modellen inte av konsulter eller arbetsgivare utan av sjuksköterskor som tröttnat på den ständiga bristen på sjuksköterskor och dåliga förutsättningar för att ge omvårdnad av hög kvalitet.

Magnetmodellen behöver utvecklas efter svenska förhållanden, men vi kan inspireras av de goda resultat som modellen påvisar. Därför har Svensk sjuksköterskeförening haft möten med de flesta lärosäten med sjuksköterskeutbildning och med sjuksköterskor på en rad sjukhus. Modellen väcker engagemang och intresse just för att den utvecklats av sjuksköterskeprofessionen med fokus på hög omvårdnadskvalitet och goda arbetsförhållanden.

 

Svensk sjuksköterskeförening är helt ekonomiskt oberoende av alla utom våra drygt 60 000 medlemmars avgifter. Vi tar inte emot ekonomiska bidrag av vare sig staten eller näringslivet. Vi har ingen dold agenda utan arbetar för företräda professionens kunskapsområde med syfte att främja forskning och utveckling, utbildning, sjuksköterskornas etiska kod samt kvalitetsutveckling inom vård och omsorg.

OM DEBATTEN

Svensk sjuksköterskeförening hår gått på smickertricket och anslutit sig till magnetmetoden, som egentligen bara är en form av New public management. Det hävdade företrädare för Gemensam välfärd Malmö i en debattartikel den 13 januari. Nu svarar Svensk sjuksköterskeförening på kritiken.

Ami Hommel, Oili Dahl 
leg sjuksköterska, docent, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening; leg sjuksköterska, med dr, vice ordförande i Svensk sjuksköterskeförening