Replik. .

2019-10-06 07:30
Dagens ETC:s artikel som publicerades 2 oktober. Foto: Faksimil
Dagens ETC:s artikel som publicerades 2 oktober.
Puffetikett
Dagens ETC

Härskarteknik i bevakning av konferens om sexköpslagen

Det är usel journalistik att låta Roks uttala sig om ett event som de inte deltagit på. Det skriver Fuckförbundet apropå en artikel i Dagens ETC om den sexarbetarledda konferensen om sexköpslagen som arrangerades i veckan.

I måndags arrangerades den första internationella, sexarbetarledda, konferensen om sexköpslagen i Sverige. Inbjudna var etablerade forskare från flera ledande universitet i Europa, mänskliga rättighetsorganisationer och sexarbetaraktivister från Frankrike, USA, England, Irland, Rumänien, Israel, Finland och Norge. Här presenterades viktiga forskningsresultat och statistik om sexarbetares villkor och hälsa i Sverige och andra länder som antagit sexköpslagen. Under konferensen släppte gräsrotsorganisationen Fuckförbundet en rapport om sexarbetares situation efter lagens införande i Sverige.

Från inbjudna svenska myndigheter kom inga representanter till konferensen. Ingen från polisen, ingen från Folkhälsoinstitutet, Karolinska Institutet eller Jämställdhetsmyndigheten, ingen politiker.

Endast en svensk journalist hörde av sig för att rapportera om måndagens konferens, från Dagens ETC. När journalisten ringde på måndag eftermiddag och bad om en telefonintervju uppmanade Miranda Wettersö, sexarbetare och aktiv i Fuckförbundet, journalisten att följa konferensen på plats på ABF. Det fanns fortfarande tid att lyssna på talare från Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM), Amnesty International, Läkare i världen, och gräsrotsorganisationer som jobbar med migranter och rasifierade transpersoner som överlever genom att sälja sex.

Istället väljer Dagens ETC att, utöver telefonintervjun med Wettersö, att ta in Jenny Westerstrand från Roks för att uttala sig om konferensen - utan att ha varit där. Med obefintlig kunskap om eventet tillåts hon i artikeln beskriva en rörelse som ”tokig” och jämföra sexarbetares och forskares vittnesmål med att ”diskutera med Trump”. Att kalla våra kunskaper och erfarenheter för ”fake news” är en kränkande härskarteknik som ytterligare bidrar till nedtystandet av sexarbetares röster i svensk offentlighet. Och att som tidning låta en röst som inte varit på plats få uttala sig om eventet – det är usel journalistik.

Westerstrand försvarar sexköpslagens införande i Frankrike med att man där kombinerar lagen med ”starka skyddsmekanismer”. Om Westerstrand varit på konferensen hade hon fått höra STRASS (sexarbetarledd fransk gräsrotsorganisation) informera om de skyddsmekanismer som Westerstrand hyllar. 330 euro i månaden erbjuds sexarbetare som vill sluta sälja sex. Hon hade också fått veta att våldet mot sexarbetare i Irland har ökat med över 90 procent efter sexköpslagens införande.

Westerstrand säger att ”det är pengar som talar” i denna tokiga rörelse. Hon har rätt. Som med de flesta arbeten är det pengar som talar också inom sexarbete. Vi säljer sex för att överleva, betala hyra och mat och försörja våra familjer. När vi inte arbetar för att tjäna pengar organiserar vi oss bland annat som feminister, anti-rasister och arbetar mot den allt hårdare migrationspolitiken.

Att i dessa tiden slarva med journalistiken är farligt. Att vattna ur begreppet ”fake news” bara för att vinna en poäng mot människor med annan åsikt är farligt. Den fake news vi kämpar mot i högerextrema, anti-feministiska, homo- och transfoba tider hotar oss alla. Både sexarbetare och radikalfeminister. Skillnaden är att för verksamma och organiserade sexabetare kommer de våldsamma påhoppen både från höger, och från vänsterorienterade radikalfeminister.

Lena Hansson, pressansvarig Fuckförbundet

Svar direkt:

Motröster behövs i kontroversiella frågor

Frågan om sexköpslagen och ”sexarbetares” rättigheter är en extremt kontroversiell fråga. Det vet Dagens ETC som i ett flertal artiklar har belyst problematiken genom åren. Fuckförbundets ställning i frågan om sexköpslagen går helt emot den som förespråkas av regeringen och av stora delar av den svenska feministiska rörelsen. Den går också på tvärs med hållningen i allt fler länder i världen, där det antas sexköpslagar liknande den svenska.

Vi finner dock debatten intressant och beslutade oss därför för att skriva om konferensen, inte minst för att RFSL var medarrangör. Tyvärr fick vi informationen så pass sent att vi inte hade möjlighet att skicka reporter till konferensen. Tråkigt att inga andra tidningar heller hade tid att skicka dit bevakning. En viktig fråga debatterades.

Vi valde dock, olikt andra rikstäckande medier, att göra en snabb nyhet om konferensen. Eftersom frågan är extremt känslig och kontroversiell behövde vi en motröst. Det är så journalistik oftast skapas. Det fick bli Roks, som har en helt annan syn på vilken linje som är feministisk i sammanhanget än Fuckförbundet. En syn som stöds även av kvinnor med erfarenhet av sexindustrin, som inte känner sig representerade av Fuckförbundets syn på lagen. För oss var det viktigt att båda sidorna fick komma till tals, även om artikeln skrevs snabbt.

Vi håller dock med om att frågan behöver belysas djupare. Vi kan lova att vi kommer skriva mer ganska snart.

Anna-Maria Carnhede

Nyhetschef