Debatt. .

2017-10-17 20:47
  • ”Kanske är den så kallade systemkollapsen här nu. Den kom i form av ett migrationsverk och en regering som havererade inom humanism och förståelse för att barn och ungdomar har en grundläggande rättighet till skydd”, skriver dagens debattör.  Bild: Rahmat Gul/AP/TT
    ”Kanske är den så kallade systemkollapsen här nu. Den kom i form av ett migrationsverk och en regering som havererade inom humanism och förståelse för att barn och ungdomar har en grundläggande rättighet till skydd”, skriver dagens debattör.
  • Magnus Jacobsson (KD), gruppledare i Uddevalla, och Jonas Sandwall (KD), kommunpolitiker i Uddevalla.
    Magnus Jacobsson (KD), gruppledare i Uddevalla, och Jonas Sandwall (KD), kommunpolitiker i Uddevalla.

Ge dessa flyktingar amnesti – nu!

Detta är ingen höger- eller vänsterfråga. Det är en fråga om politiskt mod och civil­kurage.

I Sverige har vi ofta lyft fram de vita bussarna som goda exempel på vår människosyn. Uppemot 15 000 människor räddades från tyska koncentrationsläger under slutet av andra världskriget. 2017, drygt 60 år senare, chartrar vi i stället vita flygplan för att skicka barn och vuxna tillbaka till förföljelse, tortyr och död. Regeringen och Migrationsverket har systematiskt satt mänskliga rättigheter ur spel.


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


De två afghanska bröderna Asad och Esmat flydde till Sverige för två år sedan. Esmat som är yngre har alltid tagit hand om Asad som är synskadad. När Asad fyllde 18 år fick han avslag och skulle utvisas. Migrationsverket menade att Asad nu skulle fungera som ett ordnat mottagande i Afghanistan för sin lillebror Esmat. Efter beskedet tog Asad sitt liv.

Han gjorde troligtvis detta för att inte vara anledningen till hans lillebrors utvisning. Det här hände inte under brinnande krig i Afghanistan eller vid en turbulent flykt genom Europa. Vapnet som riktades mot Asad var Sveriges bristande asylprocess.

På svensk nivå: I den färska rapporten ”Rapport om osäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga”, synliggörs 122 typexempel där rättssäkerheten brustit. Det är korta redogörelser som beskriver  verkligheten för tusentals asylsökande barn och ungdomar: tveksamma åldersuppskrivningar, tolkar som översätter fel, handläggare som agerar godtyckligt. 

På europeisk nivå: Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muiznieks, uppmanade nyligen Sverige att avskaffa den tillfälligt skärpta asyllagen. 

På internationell nivå: Amnesty internationals senaste rapport visar att utvisade till Afghanistan har dödats eller riskerar förföljelse och menar att det inte finns några säkra områden i Afghanistan. På det chartrade flygplan som lyfte till Afghani­stan för några dagar sedan gick FN in och stoppade en av utvisningarna.

De människor som lever nära eller arbetar med asylsökande vittnar om ett alltmer tydligt mönster: att Migra­tionsverket och regeringen systematiskt pressar på för fler utvisningar. Resultatet blir tvivelaktiga metoder för åldersuppskrivningar. Omöjlighet för asylsökande att kunna få styrka sin identitet genom id-handlingar. Konvertiter, ateister och hbtq-personer tas inte på allvar trots att de riskerar att torteras och mördas om de skulle återvända.

Kanske är den så kallade systemkollapsen här nu. Den kom i form av ett migrationsverk och en regering som havererade inom humanism och förståelse för att barn och ung­domar har en grundläggande rättig­het till skydd. Att de har rätten till att bli hörda och att leva i trygghet. Detta även om priset är högt. Priset får däremot aldrig innebära att ett barn känner sig tvingat att ta sitt eget liv för att deras syskon ska få en möjlighet att stanna.

Detta är ingen höger- eller vänsterfråga. Det är en fråga om politiskt mod och civilkurage. Gruppen asylsökande, ensamkommande barn och ungdomar som utsatts för bristande rättssäkerhet och onormalt utdragen asylprocess bör ges amnesti.

Magnus Jacobsson (KD), Jonas Sandwall (KD) 
Gruppledare och kommunpolitiker i Uddevalla.