Debatt. .

2014-12-05 06:06
”Det måste närmast vara tjänstefel av landstinget att inte ställa upp för att förhandla om de miljarder i trängselskatt, som skulle kunnas användas till kollektivtrafik i stället för till en ny motorled.” Bild: Håkon Mosvold Larsen/NTB/TT
”Det måste närmast vara tjänstefel av landstinget att inte ställa upp för att förhandla om de miljarder i trängselskatt, som skulle kunnas användas till kollektivtrafik i stället för till en ny motorled.”

Förbifartsmiljarderna behövs i kollektivtrafiken

Företagen och den politiska högern har länge drivit på för att öka bilberoendet. Det vore oförsvarbart att inte pausa ett projekt som strider mot klimatmål och som inte har en trovärdig finansiering, skriver företrädare för Nätverket för Förbifart Stockholm.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Inställningen till ”Förbifarten” är en inflammerad fråga både i Stockholmsregionen och på riksplanet. Den har blivit ett test på om vi kan kasta loss ifrån ett ohållbart beroende av massbilism eller om detta beroende ska cementeras för oöverskådlig tid framåt och omöjliggöra att Sveriges klimatmål nås.

Vi i det regionala nätverk med drygt 20 organisationer som är kritiska till Förbifart Stockholm, skrev i förra veckan ett öppet brev till infrastrukturminister Anna Johansson. Vi tycker att regeringens beslut att erbjuda staden och regionen en tidsfrist fram till maj 2015 för att omförhandla användningen av trängselskattens intäkter är ett synnerligen klokt beslut. Vi hoppas att de politiska företrädarna i Stockholms stad och Stockholms läns landsting får den tid på sig som regeringen utlovat, trots det senaste hotet från allianspartierna i riksdagens trafikutskott att slå undan benen på detta regeringsbeslut.

Vi uppmanade i vårt öppna brev regeringen att snarast utse en förhandlingsperson som ser till att förhandlingarna mellan staden och landstinget kommer igång. Stockholms stads bud till landstinget är att alla trängselskatteintäkter de närmaste sju åren ska gå till kollektivtrafiken. Det måste närmast vara tjänstefel av landstinget att inte ställa upp för att förhandla om de miljarder i trängselskatt, som skulle kunnas användas till kollektivtrafik i stället för till en ny motorled. Det skulle kunna rädda ett landsting i ekonomisk knipa, ett landsting som enligt pressuppgifter aviserat kraftiga neddragningar i kollektivtrafiken. SL saknar nästa år 250 mkr för den planerade kollektivtrafiken.

Pausen bör också utnyttjas till att noga pröva projektet och hur det överensstämmer med klimatmål, sociala mål och hållbarhet. Kunskaper bör inhämtas från forskarvärlden. Ett femtiotal forskare har under de senaste åren skrivit debattartiklar och upprop som innehåller skarp kritik mot Förbifart Stockholm.

Företagen och den politiska högern har sedan lång tid tillbaka drivit på för att öka bilberoendet. De lobbade också aggressivt för ett nej till trängselskatten, men lyckades inte – till skillnad mot i Göteborg – vinna den kampen. Stockholmarna står bakom trängselskatten men vill att den först och främst går till en utbyggnad av kollektivtrafiken. Dock lyckades krafter inom de gamla allianspartierna kapa den goda idén och göra om trängselskatten till en bompeng för finansiering av ”Förbifarten”.

I debatten om ”pausens” ekonomiska konsekvenser säger alliansens företrädare att den har en prislapp på 700 mkr. Den rätta summan är för övrigt 170-260 mkr enligt Trafikverkets egna uppskattningar. Vi menar att det vore oförsvarbart att inte pausa ett projekt som strider mot klimatmål och som inte har en trovärdig finansiering. Var det försvarbart att ställa om trängselskatten till en bompeng? Var det försvarbart av den gamla alliansregeringen att låta Trafikverket dra igång så stora delar av ett projekt som inte hade alla tillstånd klara och som arrangerade olika första spadtag på låtsas strax före valet, för att få det att framstå som om projektet hade startat på riktigt?

Flera företrädare för Moderaterna har under hösten lämnat in interpellationer till riksdagen där de luftar de vanliga vanföreställningarna om vägens betydelse, för att pressa regeringen i denna fråga. I förra veckans interpellationsdebatt framkom inget nytt. Alliansen i riksdagens trafikutskott har dessutom, med stöd av SD lagt, ett förslag som går ut på att pausen ska ta slut redan 1 januari. Det skulle betyda ingen tid för omförhandlingar om trängselskatteintäkterna. Förbifarten ska rädda jobb och tillväxt och förbättra miljön enligt alliansen. Men vi menar, liksom många forskare, att effekterna av att lägga ner projektet Förbifart Stockholm tvärtom troligen skulle bli positiva, men att jobben och tillväxten skulle vara annorlunda i en hållbar storstadsregion. Det tidigare främsta argumentet för Förbifarten, att den leder trafiken runt staden, har nu tonats ner i alliansens diskurs, då sanningen är att några få procent beräknas bli förbifartstrafik, resten bidrar till att öka bilanvändningen i såväl centrala staden som i hela regionen.

Så utnyttja nu pausen för Förbifart Stockholm till att allsidigt ompröva hela projektet, utgå från stockholmarnas behov och se till att det satsas på kollektivtrafiken! Denna uppmaning riktar vi till samtliga partier i Stockholms stad, Stockholms läns landsting och riksdagspartierna.

För Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm:

Karin Wahlgren

Beatrice Sundberg

Björn Gustafsson

Klimataktion

Stockholms Naturskyddsförening

Alternativ Stad/Jordens vänner