Replik. .

2014-08-06 10:15
"Ett stort problem är mediernas bevakning av sexualbrott. Fokuset borde ligga på killar och mäns utsättande och inte tjejers och kvinnors utsatthet", skriver företrädarna för Fatta. Bild: Vilhelm Stokstad/TT
"Ett stort problem är mediernas bevakning av sexualbrott. Fokuset borde ligga på killar och mäns utsättande och inte tjejers och kvinnors utsatthet", skriver företrädarna för Fatta.

"Fatta är inte problemet"

Aida Paridads text ”Måste fatta-kampanjen kompromissa bort sitt eget syfte” i ETC den 4 aug borde ha riktats mot medierna men än en gång går vi i fällan att rikta geväret mot varandra, replikerar Fatta-rörelsen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Fatta startade som en kampanj i september 2013 och har på mindre än ett år blivit en folkrörelse som fått alla Sveriges riksdagspartier att ändra sig i frågan om samtycke i lagstiftningen (förutom SD som inte varit målgrupp för Fattarörelsen). Men arbetet med lagstiftningen är bara en liten del av det omfattande arbetet som Fatta bedriver. Det största fokuset för rörelsen är ett långsiktigt normförändrande arbete. Exakt det som Paridad anklagar rörelsen för att tvingas bortprioritera.

Före detta Aftonbladet-medarbetaren Paridad vet liksom vi att det tar tid att påverka den mediala rapporteringen. På bara ett år används begreppet samtycke, och då inte endast fokus på lagstiftning, utan som begrepp för grunden för sexuella kontakter, vilket breddar bilden av vad en våldtäkt är. Detta är ett steg i rätt riktning, men vi är självklart inte nöjda.

Varje gång medierna intervjuar oss ber vi därför om att få korrekturläsa. “Fatta kämpar för tjejers rätt att säga Nej” är inte en ovanlig ingress som vi alltid problematiserar. Men när vi vill flytta fokus till “Mäns ansvar att känna av samtycke” blir ofta svaret att “Det är för svårt för läsarna att förstå”. Vi kan inte påverka i vilka sammanhang medierna bjuder in oss men det vi alltid gör när vi bjuds in är att problematisera våldtäktskulturen vi lever i. Därför är ett av våra mål inom vår nya satsning Fatta Man att den mediala rapporteringen måste sätta fokus på killars utsättande och inte på tjejers utsatthet samt att problematisera synen på förövaren och det sexuella övergreppet. Det är själva essensen av samtycke i lag och praktik som är rörelsens slogan.

När Paridad skriver “Kampanjen hade aldrig fått ett så stort politiskt genomslag om den istället framhävt maskulinitet som ett samhällsproblem, direkt kopplat till det strukturella förtrycket av kvinnors kroppar” så verkar hon ha missat hela rörelsens grundbult. Det, och verklighetens sexuella våld, är utgångspunkten i allt skrivet material, alla aktioner, alla tal, alla event, alla poddar och alla medieframträdanden.

Vi har sedan starten alltid understrukit mäns roll och ansvar och behovet att ifrågasätta och avskaffa de destruktiva maskulinitetsnormerna. Därför startade vi i juni Fatta Man tillsammans med Män för jämställdhet. Under minst tre år kommer vi att jobba med att få män att fatta, ta ansvar och vara en del av förändringen. Ett långsiktigt metodutvecklande arbete som tidigare inte funnits i Sverige.

Vi ser även en politisk utveckling i denna riktning då regeringen precis gett myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ett uppdrag med fokus att förebygga våld och sexistiskt beteende bland pojkar och unga män.

Paridad varnar även för att politikerna är överens över blockgränserna och fiskar röster samt att medierma rapporterar om sexuellt våld “för ofta”, vilket vi från Fatta ställer oss frågande till. För oss är det en självklarhet att alla partier ska FATTA hur extremt akut denna fråga är. Att det blir en valfråga är en stor vinst. Det ger oss makt att trycka på ännu mer även efter valet. Att medierna lyfter frågan är även det en vinst, även om det anses populistiskt.

Så avslutningsvis önskar vi att kritiken framöver riktas mot rätt måltavla:

1. Att mediernas bevakning av sexualbrott lägger fokus på killar och mäns utsättande och inte tjejers och kvinnors utsatthet.

2. Att politikerna tar denna fråga på allvar och står fast vid sina ord även efter valet.

3. Att män börjar prata om detta, får mer kunskap, fattar och tar ansvar för frågan. Detta är inte kvinnornas fråga. Det är männens.

Detta är krav som Fatta driver och kommer fortsätta driva och vi hoppas att engagerade feminister som Aida Paridad och andra är med oss i denna kamp. Alla är inte feminister, alla är inte kriminologer, alla läser inte ETC. Därför använder vi oss av ett enkelt språk, enkla ingångar att engagera sig, med kultur och politik som verktyg. Samtidigt jobbar vi med framstående jurister, forskare, politiker och aktivister för att alltid ha ett normkritiskt, genusmedvetet och långsiktigt perspektiv.

Vi har inte och kommer aldrig påstå att det finns enkla lösningar på det sexuella våldet – men vi tror att det finns ett värde i att tillgängliggöra frågan så att det just blir vad det blivit – en folkrörelse som inte går att tysta.

Fattarörelsen genom
Ida Östensson, grundare Crossing Boarders och Fatta
Kristina Wicksell, Fattaktivist
Anna Thomasson, projektledare Fatta
Svante Tidholm, projektledare Fatta Man