Debatt. .

2020-11-09 04:42
Bild: Shutterstock
Puffetikett
Dagens ETC

Fasa ut fossilbilar redan 2025

Det talas om att sätta målet till 2030. Men det är för långsamt. Våga ta radikala beslut.

 

Det pågår för närvarande en utredning hos regeringen om ett förbud mot nyinköp av bensin- och dieselbilar från år 2030. I andra länder har beslut om slutdatum redan fattats. Att frågan nu på allvar diskuteras är bra men det finns inte tid att vänta med ett förbud till 2030. Istället borde det som senast ske från år 2025 – och med en utfasning av fossila drivmedel fram till år 2030.

Vi befinner oss mitt i en klimatkris och massutrotning av jordens arter. Den koldioxidbudget vi har som land och individer håller snabbt på att ta slut. För att undvika klimatförändringarnas värsta scenarion behöver våra utsläpp halveras fram till 2030 och 2050 vara nere på noll.

Transportsektorn står idag för omkring en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp och 2019 var fortfarande nästan 80 procent av alla nya bilar bensin- eller dieseldrivna.

Omställningen till fossilfrihet går för långsamt och insatsen är allt för hög.

Som ett av världens rikaste länder har vi dessutom goda praktiska möjligheter och starka moraliska skyldigheter att visa vägen till ett samhälle inom planetens gränser. Som om detta inte vore nog visar nya studier på att en elbil redan idag är billigare än en fossildriven bil. Inte i inköp men efter bara tre års ägande.

Tar vi steget och slutar tillåta nyinköp av klimatskadliga fossildrivna bilar från år 2025 blir det ett kraftfullt beslut. Ett beslut som kan inspirera andra länder att också på allvar minska sina klimatavtryck.

Genom detta och liknande beslut visar vi acceptans för att klimatkrisen är akut. Som sådan kräver den både radikala och obekväma beslut.

Peter Asthamn 
Utgivare av www.battrevarld.nu