Debatt. .

2018-03-28 04:00
”AFA bryter mot Försäkringskassans beslut, vilket innebär att den arbetsskadade får för lite ersättning eller blir helt utan”, skriver dagens debattör. Bild: Larsen, Håkon Mosvold
”AFA bryter mot Försäkringskassans beslut, vilket innebär att den arbetsskadade får för lite ersättning eller blir helt utan”, skriver dagens debattör.

Arbetsskadade blir blåsta på ersättning – av AFA Försäkring

AFA har satt i system att inte betala ut ersättning till den skadade om hen inte själv har kunskap om sina rättigheter och kan hänvisa till gällande domar och lagstiftning.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Den som skadar sig för livet i arbetet har enligt lagen rätt till ersättning. Försäkringskassan tar först beslut om arbetsskada med livränta. Därefter skickar de beslutet till AFA Försäkring som ska betala ut ersättning för den inkomstförlust som uppkommit på grund av skadan. Men AFA betalar inte ut rätt skadeersättning eller i värsta fall ingen ersättning alls.

Enligt en rapport från Riksrevisionen kan upp till 40 procent av de arbetsskadade gå miste om sin ersättning från AFA Försäkring. En anledning till detta är att AFA har satt i system att inte betala ut ersättning till den skadade om hen inte själv har kunskap om sina rättigheter och kan hänvisa till gällande domar och lagstiftning.

AFA bryter mot Försäkringskassans beslut, vilket innebär att den arbetsskadade får för lite ersättning eller blir helt utan. AFA upphäver helt sonika myndighetsbeslutet.

En person som är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan ska överklaga det till förvaltningsrätten. Men AFA Försäkring ställer sig helt sonika över beslutet och bryter mot gällande rättsordning. Om en medborgare bryter mot myndighetsbeslut kan det innebära böter eller i värsta fall fängelse.

Arbetsskadades nätverk har lämnat in handlingar till Finansinspektionen som visar på olika systemfel i AFA:s handläggning. De allvarliga klagomålen mot hanteringen som har presenterats för Finansinspektionen mot AFA gäller brister i rättssäkerheten utifrån de extremt långa utredningstiderna, felaktiga bedömningar och att de inte följer gällande lagstiftning och den praxis som följer av högsta domstolens domar.

Arbetsskadades nätverk har också pekat på att AFA Försäkring använder egna läkare för att friskförklara arbetsskadade som enligt Försäkringskassan har en godkänd arbetsskada som gör att de har rätt till ersättning från AFA.

Men Finansinspektionen har ingen tillsyn över AFA vad det gäller anmälningar om oegentligheter i handläggningen av arbetsskadeärenden, eftersom de inte har regeringens uppdrag att granska AFA Försäkring.

AFA är en sluten organisation med stark toppstyrning. De redovisar endast knapphändigt hur de bedriver sin verksamhet utan gömmer sig bakom att de inte omfattas av offentlighetsprincipen eftersom de är ett aktiebolag.

Ingen information lämnas ut till massmedia så att verksamheten kan granskas. Detta gör det omöjligt att avslöja vidden av AFA:s tillämpning av lagar och avtalsvillkor. Den obefintliga insynen och granskningen av verksamheten innebär att oegentligheterna kan fortsätta år efter år.

Det finns starka skäl att ifrågasätta om verksamheten kan fortsätta i nuvarande form eftersom rättssäkerheten är satt ur spel. Förutom att de allvarliga systemfelen i AFA:s hantering av försäkringen måste åtgärdas, måste den demokratiska insynen i verksamheten öka.

Leif Kåvestad 
Arbetsskadades Nätverk