SPARA I ETC BYGG

Nu startar vi projektet ETC Bygg för att få igång byggande av hyreshus utan vinstjakt, utan miljöförstöring och med lägre hyror. Och därmed skapa ett nytt sätt för människor att spara utanför banksystemet.

Spara direkt i husen!

SPARA I SOL

Du känner säkert till att vi sparar i solceller också. Det här är jättestort och betydde att vi förra månaden satte upp 250 kW solceller i våra parker. Nu säger inte kW så mycket men om man vet att vi under sommaren med dessa nya paneler ger el till 250 lägenheter under dagen, så blir det mer begripligt. Solel har en fantastisk utveckling och vi är mitt i den hela tiden. ETC sol är Sveriges största crowdfunding (hittills) och självklart samarbetar den med ETC Bygg eftersom solcellerna kommer från ETC Sol-sparandet. Villkoren är desamma som ETC Bygg förutom att uppsägningstiden är 3 månader eftersom varje andel är mindre (1000 kr). Sparar du i sol har du helt enkelt andel i våra solceller runt landet.

Solsparandet hittar du här


SPARA I UTVECKLING

För dig som inte har lika lång sparhorisont crowdfundar vi ett tredje projekt. Det är ETC:s digitala utveckling. Vi skapar just nu en jättesajt som knyter ihop all vår journalistik, lokalt, nationellt och globalt (med samarbeten) som gör att ett verkligt alternativ byggs till de stora drakarna digitalt. Det blir en väldigt mix med allt från databaser runt ekonomi till barnsidor och så rejäla debatt och kommentarssidor. Sajten kommer finnas i gratisversion (med mycket annonser) i annonsfri billig version och så givetvis en ännu djupare version för alla som är betalande prenumerant på ETC tidningarna.

Det här arbetet pågår redan och budgeten är fem miljoner. Den kommer hålla på att utvecklas i två år. Så crowdfundingen gäller två år och eftersom den är kortsiktig har du 3 procent i ränta på den.  

Vill du vara med så mejla johan@etc.se.