Blogg. Johan Ehrenberg.

2018-01-22 12:05

Nya felaktigheter från Weidmo Uvell

Tyvärr fortsätter bloggaren Rebecca Weidmo Uvell sprida felaktiga uppgifter i nya ”granskningar” och eftersom det handlar om desinformation till ETCs sparare i Sol och Bygg ska jag kort svara igen. Inga av de tidigare felaktigheterna är rättade så det är meningslöst att diskutera med bloggaren själv. Men du som stöder ETC har rätt att veta.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Jag delar in punkterna i:

• Självklarhet

• Felaktighet

• Dumhet

SJÄLVKLARHET. TS upplagesiffror som publiceras är offentliga och redovisade för alla tidningar. Alla tidningar har både fullt betalande och rabatterade exemplar. Rabatter kan handla om gåvoprenumerationer, om exemplar där första månaden är gratis eller om trogna läsare som får rabatt för förnyelser. Alla morgontidningar har detta, liksom magasin. Att göra en anklagelse av det självklara är bara desinformation. Att Dagens ETC av 8 300 exemplar (2016) hade 1 200 exemplar rabatterade är inget konstigt alls. Inte heller att alla övriga ETC-tidningar hade rabatter. Det är så man säljer tidningar.

FELAKTIGHET. Weidmo Uvell räknar ut att Dagens ETC subventioneras till 2/3 av bidrag. Det är fel. Presstödet får inte överstiga 40 procent av en dagstidnings kostnader och gör det heller inte. Presstöd får man på sina kostnader, inte på sina intäkter som hon räknar. Allt presstöd redovisas och finns reviderat hos presstödsnämnden (MPRT). Kan man bokföring är det lätt att se hur stor del av kostnaderna som presstödet står för.

DUMHET. Vi är är klimatbovar genom att trycka tidningar… Bättre vore digitala. Men nu är stora delar av upplagorna digitala när läsarna väljer det. Det är läsarna som styr hur de vill läsa tidningen. I motsats till andra tidningar klimatkompenserar ETC sina transporter och tryck via solceller.

FELAKTIGHET. Weidmo Uvell har svårt att förstå immateriella tillgångar i ett bokslut. Hon verkar tro att det enda som är värt något i en balans är ”saker man kan ta på”. Men i så fall är alla tjänsteföretag i konkurs, alla tidningar, alla tv-bolag, alla utvecklingsbolag. Våra immateriella tillgångar är kostnader vi haft för utveckling och system som skrivs av på ett antal år. Det gör alla bolag. Däremot har vi varken luft i form av goodwill eller varumärke i vår bokföring.

SJÄLVKLARHET. Anklagelsen är att ETC maximerar bidrag från presstöd eller solcellsstöd. Men startar man en tidning och uppfyller reglerna får man bidrag. Lika för alla. Startar man fler tidningar blir det fler presstöd. Men till skillnad från borgerliga ägare går inget av stöd till vinster eller utdelningar, det går direkt till att göra mer tidning.

Detsamma gäller solceller. Sätter man upp solceller för en miljon konor kan man få 300 000 i bidrag. Lika för alla. Att vi har mer än andra beror på att vi sätter upp fler solceller än andra runt hela landet. Även här går inget till vinster eller ägaren i form av utdelningar. Det blir bara mer solceller.

Jag är stolt över att vi kan göra mycket nytta genom att få upp solceller.

DUMHET. Weidmo Uvells slutsatser kommer från andra. ”En person som jobbar på ett av de stora energibolagen på en hög position och är mycket kunnig inom energifrågor” har kommit fram till att solceller har en återbetalningstid på 15-30 år (vilket var vad gamla energigubbar sa för fem år sedan). Kärnkraftsföretag försöker ibland driva den tesen (kärnkraft är för övrigt Sveriges största statliga bidragstagare någonsin) men det blir ju inte sant för det. Vill man räkna på solceller finns Energimyndigheten och energirådgivare att fråga. Eller också räknar man själv på de 120 öre per kWh man sparar som solcellsägare.

DUMHET. Weidmo Uvell är upprörd över att vi har ett litet solcellstillägg på ETC El och ETC Mobil och på att vi driver en kurs för solceller i samarbete med Eskilstuna folkhögskola. För de som väljer vår el eller mobilabonnemang är det dock självklart. Och vem kan vara emot utbildning i solceller?

SJÄLVKLARHET. ETC El har aldrig hävdat att vi ska ha lägst elpris eftersom vi enbart förmedlar Bra Miljöval-märkt el (en märkning från Naturskyddsföreningen). Däremot visar vi att fast pris blivit ett överpris för kunderna i många år. (Vi har därför bara rörligt pris.) Kan man inte skilja på prisjämförelser i fast pris och rörligt pris bör man nog inte skriva om elhandeln.

DUMHET. Weidmo Uvell är upprörd över att vi har lönebidrag för nya svenskar och andra som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det arbetet är vi stolta över. Vi har även arbetsträning för personer som vill komma tillbaka till arbetslivet efter utbrändhet. Weidmo Uvell kan inte se hur stort stöd det handlar om men hon hade ju kunnat sluta gissa och istället fråga. Idag har 14 personer olika former av lönebidrag och självklart är det inget företaget tjänar pengar på. Det kostar att utbilda. Men vi gör nytta. Det vore nog bra för Sverige om fler företag gjorde samma sak.

FELAKTIGHET. Problemet med att läsa bokföring gör att Weidmo Uvell tror att ett bolag, ETC Utveckling, har skyhöga löner på få personer. Personalkostnaderna är höga (5,5 miljoner kronor) på bara sex personer. Kan man bokföring vet man att även andra än fast anställda finns som personalkostnader. Om ett företag har många nya projektanställda eller frilansare utan eget bolag som fakturerar, kan kostnaderna stiga ett år utan att antalet fast anställda stiger. Vet man inte det kan man inte analysera och bör inte antyda något heller.

FELAKTIGHET. I en särskild artikel diskuterar Weidmo Uvell något hon inleder med att berätta att hon inte vet något om. Byggande av hyreshus. Ändå avfärdar hon passivhusnestorn Hans Eek (som byggt många hus), arkitektbyrån Kjellgren Kaminsky (som byggt flera hyreshus) och alla andra experter vi samlat runt projektet för att hon känner en ”expert” som berättar att hyreshus kostar 30 000-35 000 kronor per kvadratmeter att bygga. Vårt mål är 20 000 kronor för stora hus och 23 000-25 000 för mindre hyreshus per kvadratmeter.

Skillnaden i kalkylen handlar om att vi enbart jobbar i trä och därmed får lägre byggkostnader och dessutom inte har vinstmaximering. 

Svenska hyreshus kostar ofta 50 procent mer än samma hus i Danmark eller Tyskland. Det beror på att byggbranschen i Sverige är dopad av bostadsrättsbyggandet som varit extremt lönsamt.
Texten om hyreshusen är mycket virrig och blandar samman möten med frivilliga lokala husgrupper (som vill diskutera hyreshus och politik) med expertmöten med tekniker och frågor från kommuners tjänstemän. Weidmo Uvell tror att vi har snickare som ska dra el (vi har självklart anställda elektriker).

Det finns några direkta lögner som bör påtalas.

• ETC Byggs lån finansieras av hyresintäkter, inget annat. (Hon påstår att det ska betalas av solceller på taket.)

• Husen har solceller som kommer från ETC Sol-sparande. (De pengarna går enbart till solceller.)

• Inga presstödspengar används till ETC:s hyreshus. (Det är omöjligt och olagligt.)

• Vi har inget samarbete med Nordic Capital eller andra finansbolag.

I själva verket handlar Weidmo Uvells text om att hon är emot de statliga bidragen till hyresrätter. Det här är ett stöd för att sänka hyrorna, skapa många mindre lägenheter och dessutom bromsa hyreshöjningar 15 år framåt.

Vi gillar det och kommer försöka bygga många små hyresrätter just för att det är det som behövs idag i Sverige.

Weidmo Uvell ogillar det och anklagar därmed byggare som använder det för bidragsfuskande.

Om texten var beställd av byggföretag som enbart vill bygga bostadsrätter för övre medelklass och rika, ja, då kan man förstå den förvirrade ilskan. Weidmo Uvell är liksom de emot att det byggs billiga och klimatsmarta hyreshus till studenter, nya svenskar och mindre rika barnfamiljer.

De här artiklarna handlar om att försöka baktala allt ETC gör och kommer säkert att fortsätta. Men det finns en viktig sak som aldrig kommer att berättas. ETC började med läsarlån (crowdfunding) redan 1979. Alla sådana lån till tidningar eller projekt är återbetalda. Med all utlovad ränta. Inte en krona av läsarlån är oredovisade.
Varje lokaltidnings lån är återbetalat och alla som behövt minska sparandet i solel har återbetalats. (Ofta tar man ut pengar för att sätta upp egna solceller.)

Detta att bygga företag och rörelser med läsares stöd och lån har bevisat sig fungera och växa enormt snabbt.

Det här är den egentliga orsaken till angreppen som nu kommer från högerbloggare som får ”hjälp” av andra som är emot det här.

Jag tycker det är väldigt avslöjande i sig.

För dig som följer ETC…

Är det något du vill fråga om, stort som smått, så använd min mejladress: johan @ etc.se

Johan Ehrenberg
Johan Ehrenberg 

Grundade ETC 1976. Svarar gärna på frågor och skriver mest om ekonomi och politik. Och solceller. Men det är ju politik det med.

Mejl johan@etc.se

Twitter @JohanEhrenberg