Blogg. .

2018-06-21 14:38

Nu startar vi ETC Stödfond

Presstödsnämnden tog nu beslut om att Dagens ETC ska återbetala en del av stödet för 2017. Beslutet är felaktigt – men också fattat utan möjlighet för oss att överklaga. Därför väljer vi att agera. Och du kan hjälpa till.

Uppdatering... 13/8. Nu har vi fått in 2,49 miljoner i stöd!

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I juni månads möte för Presstödsnämnden fattade man alltså beslut om återbetalning av en del av Dagens ETCs presstöd för 2017. Totalt 3,9 miljoner kronor som nämnden vill ha åter före 31 augusti 2018.

Beslutet kom från ingenstans för oss men var samtidigt i linje med det agerande nämnden haft hittills.

Hela historien beror på de ändrade mätningar TS gjorde där våra gåvoprenumerationer räknades bort från upplagan. Det betyder att presstödet sjönk. Dagens ETC har sedan årskiftet haft nära 900 000 i presstöd per månad, jämfört med de 1,4 miljoner som vår upplaga egentligen ger rätt till. (För våra lokala tidningar betydde mätmetoden att de fick för stor andel friex och därmed inte kunde fortsätta utan vi tvingades lägga ner alla lokala tidningar.)

Samtidigt genomförde vi en förändring av all försäljning av prenumerationer så att våra stöd- och tidningsföreningar inte längre säljer prenumerationer.

Dagens ETC växer

Och det har lyckats! Just nu när detta skrivs(16 juli)  har vi 9 617 helårsprenumeranter (plus lösnummer och friex som vi inte räknar här) och det betyder mer i inkomst än det förlorade presstödet.

Vi är också den enda dagstidning som ökar i räckvidd (+22 procent, enligt senaste Orvesto 2018:1) och vi har börjat konvertera gratisläsande på webben till betalning i en rask takt. Journalistik kostar ju och seriös avslöjande journalistik som den vi gör kostar ännu mer.

Att presstödsnämnden kräver en del av presstöd som utbetalts under första halvan av 2017 åter, beror alltså på omräkningen. Det här är ett udda beslut men det är viktigt att inse att nämnden är politiskt styrd och att man nogsamt genomfört regler som gör att ett beslut aldrig kan överklagas. Det är unikt för myndighetssverige (annars kan man alltid överklaga till förvaltningsdomstol eller liknande), men nu är det som det är. Även om vi anser att beslutet är felaktigt. Nämnden har haft möjlighet att hantera detta annorlunda hela vägen. Att man dessutom lägger återbetlaningskrav på tidningar som inte finns längre, blir än mer absurt.

Så vad gör vi nu?

Min personliga slutsats är att en socialistisk, antirasistisk och feministisk tidning helt enkelt måste bli så stor att presstödet kan negligeras. Reaktionära krafter ihop med högerextrema kommer göra allt för att stoppa en växande Dagens ETC.

Presstödsnämnden är en politisk nämnd och ska betraktas som en sådan. I praktiken innebär det att vi måste ha 15 000 helårsprenumeranter varav 5 000 digitala för att kunna stå helt oberoende. Idag har vi 9 617 varav 2 114 digitala. Så uppgiften är inte omöjlig – vi har 500 000 läsare i veckan totalt inklusive webb.

Vi har också begärt av nämnden att få återbetala använt presstöd med en avbetalningsplan på 10 procent per månad. Det ger oss bättre möjlighet att ställa om så inte det journalistiska arbetet blir lidande. Det är ju särskilt viktigt nu inför valet. Men också därför särskilt osäkert om den politiska nämnden accepterar det. Inget parti i riksdagen gillar våra granskningar...

Det är viktigt att veta att alla pengar från presstödet gått direkt till tryck, distribution och löner till journalister. Inget finns lagrat eller har utbetalats som vinst till någon. Vi använder varje krona till ny journalistik.

Det gör att varje krona också används till granskning av den politiska makt som styr presstödet. Man ska inte vara naiv inför den hör relationen.

Vi startar en stödfond

ETC har ett fantastiskt stöd från läsare och har under åren kunnat bygga mycket nytt med crowdfunding och lån. Men jag tycker man ska låna till utveckling, till nya viktiga projekt, inte till en nämnds beslut.

Därför startar vi istället ETC Stödfond som har som mål att helt enkelt stödja utgivning oberoende av varifrån hotet kommer.

Fonden ligger hos ETC Utveckling och har bankgiro 5372-9141.

Jag har själv betalat in 300 000 kronor dit, jag är inte rik men jag har sparat ihop en pensionpeng som gör mer nytta här. Kan du donera är det välkommet. Andra på ETC hjälper också till.

Du kan också betala med kortvaruhuset.etc.se.

Det går också att donera via Swish: 123 508 754 9

Varje månad betalar också ETC Förlag åter läsarlån. Vi kommer be de som kan att helt enkelt vänta ett tag så vi snabbare kan lösa det här angreppet.

För visst är det ett angrepp på ETC som vuxit alldeles för mycket för de vi granskar. ETC som rörelse är större än flera partier och vi kommer inte bli färre utan fler, ju mer vi kan göra tillsammans.

Första uppdraget nu är att bygga Dagens ETC.

Om du inte är prenumerant så ta en prenumeration.

Om du kan så donera en summa till ETC Stödfond på BG 5372-9141.

Eller använd kort på varuhuset.etc.se.

Vill du swisha gör du det till: 123 508 754 9

Stort tack på förhand!

Johan Ehrenberg 
Grundade ETC 1976.