INFO OM ETC. Johan Ehrenberg.

2018-08-30 08:42
Puffetikett
Info om ETC

ETC-företagens ekonomi 2017

Nu är äntligen samtliga ETC bolag klara med sina årsredovisningar och en sammanställning har gjorts av alla bolagen. Som vanligt informerar vi dig som följer ETC i en sammanfattande text.

År 2017 blev å ena sidan ett år av expansion när det gäller de ETC företag som jobbar med klimatfrågan. Omsättningen blev hela 62 miljoner (från 42 miljoner året innan). Det är framförallt solelen som ökar och motorn är vårt elhandelbolag ETC el.

Räknar man kWh är ETC el det bolag som gör mest el från solen av alla elbolag i Sverige. Det är vi rätt stolta över.

Det gren av ETC som sysslar med utveckling av nya bolag, marknad och administration omsatte cirka 23 miljoner och även det var en ökning jämfört med året innan då siffran var 17 miljoner. En stor del av orsaken är att andra ETC bolag kommit till och administration, hyror med mera har ökat. Men vi hjälper också andra organisationer med samhällsinformation och utveckling.

Den tredje grenen är media och där var 2017 ett rekordår. Vi omsatte 175 miljoner och verksamheten gick precis runt. Alla tidningar vi gav ut betalade sina kostnader och en stor expansion var möjlig inför valet 2018.

Men i år – 2018 – kommer verksamheten istället att omsätta hälften. Detta då vi fick avsluta 2017 med att lägga ner 15 tidningar på grund av nya tolkningar kring gåvoprenumerationer, som gjorde att alla de lokala tidningars upplaga fick för stor andel friex (och därmed inget presstöd).

Det här var en märklig historia. Dessa gåvoprenumerationer har godkänts tidigare (under tio år) eftersom det har handlat om just gåvoprenumerationer, betalda prenumerationer, som ges som ett stöd till tidningen. Det är svårt för oss att se logiken i att de plötsligt inte ska räknas in i upplagan. ETC är dessutom de enda tidningar som har granskats på grund av denna nytolkning. Delvis kan det bero på att få borgerliga presstödstidningar har läsare som solidariskt ger bort gåvoprenumerationer. Men andra radikala tidningar med presstöd har gåvogivare. Vi tolkar de här omräkningarna som något riktat speciellt mot ETC-tidningarna, eftersom det inte har gällt andra utgivare.

Nedläggningarna var inget vi ville göra men de blev nödvändiga. Ingen liten lokaltidning kan leva på prenumerationer enbart (då skulle priset behöva vara helt orimligt) och en socialistisk tidning kan aldrig leva på annonser. (Annonsörerna gillar oftast inte tidningens kritiska innehåll).

Som motkraft har vi därför nu gjort stora digitala satsningar 2018 och det kommer att fortsätta. Men de lokala tidningarna finns inte längre. Även om det här inte påverkar själva resultatet för 2017 så är det viktigt att förklara när man tittar på värdet på bolagen.

Ingen koncern

ETC är ingen koncern. (Vilket är orsaken till att vi inte har koncernredovisning). Vi är ett antal företag som samarbetar men med olika uppgifter. De tre grenarna, Energi, Media och Utveckling har olika uppgifter och ska självständigt kunna driva sin ekonomi.

Den som stöder oss för att fermentera näring ska veta att pengarna går till det och inte till journalistik.

Och de som sänder stöd till ETC Stödfond vet att det är journalistik pengarna går till, inte solceller.

Men självklart samarbetar bolagen, de som följer Dagens ETC eller editionen ETC Göteborg ser att alla de andra bolagen använder den plattformen för att nå ut med sina idéer och produkter. Detsamma gäller vår stora webb etc.se (500 000 aktiva läsningar under en bra vecka).

ETC som helhet når idag cirka 200 000 personer varje dag.

Tittar man på varje bolag så går alltså verksamheten runt. Det är viktigt. Några bolag har små underskott andra ett litet plus.

En del bolag skulle kunna ha mycket större överskott (till exempel ETC el) men där har vi lovat kunderna att allt istället ska gå till nya solceller. Vi jagar inte vinst men vi har inget emot att öka nyttan vi kan göra.

Lägger man ihop alla bolagen hade vi en omsättning på 232 miljoner kronor.

Antalet anställda var 198 stycken 2017.

Lönekostnaden totalt blev 78 miljoner kronor.

Vi betalade arbetsgivareavgifter och skatter på totalt 27 miljoner kronor och 8,8 miljoner i energiskatt. Bolagen betalar också en liten bolagsskatt på 748 000 kronor.

Verksamhetens överskott för samtliga bolag 2017 var 1,3 miljoner vilket alltså är 0,5 procent av omsättningen.

ETC bolagen finns för att förändra och skapa alternativ. Inte för att generera vinst. Men har man inga rika ägare (som många andra mediebolag har) måste verksamheterna själva klara de ständiga omställningar som behövs. De överskott som genereras i vissa bolag går till att utvidga verksamheten. Vår solel är exempelvis inte ett sätt att skapa stora vinster, det är ett sätt att försöka rädda planeten och verka mot klimatförändringarna. Därför går överskottet i ETC el till att skapa mer solel. Det här är den stora skillnaden mellan ETC-bolagen och andra bolag, trots att våra bolag också är aktiebolag.

Avskrivet kapital

Nedläggningen av tidningarna i de lokala dotterbolagen påverkar ETC förlag kraftigt rent kapitalmässigt.

När 15 tidningar, plus deras webb, försvinner påverkar det värdet i bolagen. Vi beslutade därför att skriva ner allt till noll, alla fordringar – som alltså är fordringar mellan ETC bolagen, inte till utomstående – skrevs av och värderingarna av bolagens interna fordringar skrev ner till noll. De prenumerationsregister, databaser, redaktionssystem , lokaler och utrustning vi byggt upp blir ju meningslösa när tidningarna inte längre finns och saknar därmed värde i bokföringen.

Det här kallas att göra en avskrivning, det är precis samma sak som Vattenfall gjorde när de i några år visade stora förluster. De skrev av värdet på sina kol- och gaskraftverk. (Samtidigt gick själva verksamheten med överskott).

Nu är det skillnad på miljarder och miljoner men principen är densamma.

Resultatmässigt innebär den här stora avskrivningen att ETC förlag får ett minusresultat på 48 miljoner. Verksamheten exklusive avskrivningarna gick precis runt, men med avskrivningarna blir det underskott.

Ett aktiebolag som har så stort minuskapital måste göra en kontrollbalansräkning vilket vi har gjort. Sen har man åtta månader på sig att återställa kapitalet eller ta fram andra lösningar för att komma i balans.

Det gör vi under 2018 genom att verksamheten överförs till ett nytt bolag (utan förändringar) medan ETC förlag drivs vidare under personligt ansvar med ett minuskapital. Bolaget kommer inte ha några anställda eller någon verksamhet med risk. Och ingen utomstående drabbas av underskotten.

Det här kan vi göra eftersom avskrivningen inte handlar om skulder till någon annan än oss själva. Det finns inga leverantörer eller löner obetalda i detta, det är en ren värderingsfråga. Det påverkar inte verksamheten.

Verksamheterna

Om man istället tittar mer i detalj på de olika bolagen 2017 och framåt så ser det ut så här:

ETC kommunikation är vårt bolag för samhällskommunikation. Det jobbar med stora kunder som Folkhälsomyndigheten, LO och Stockholms hamnar, men också allt mer med ETC-bolagen eftersom verksamheterna kräver mer och mer information och aktiviteter. Bolaget omsatte 7 miljoner och gick precis runt.

ETC utveckling är vårt ekonomi och utvecklings-bolag. Bolagets fokus är nu de nya verksamheterna (se nedan) och så skötseln av all ekonomi. De största nysatsningarna är en egen IT avdelning som ansvarar för ETC företagens digitala satsningar. Bolaget omsätter 16,5 miljoner och går runt med litet överskott på 50 000 kronor.

ETC förlag och ETC konsultation är bolag som har gett ut ETC, Dagens ETC , ETC Göteborg, Kloka hem och vår stora webb etc.se. Verksamheten i bolagen är idag beroende av presstöd så målet framöver är att öka upplagorna för att kunna vara oberoende.

Bolagens samtliga satsningar har också varje gång finansierats genom läsarlån. Under de senaste fem åren har därför över 15 miljoner kronor återbetalats (alla lån till lokaltidningarna är återbetalda). Under 2018 och 2019 återbetalas lånen till starten av ETC Göteborg. 2020 återbetalas vår crowdfunding för den digitala utvecklingen.

Det här är ett unikt sätt att finansiera satsningar inom media i så stor skala.

Det fungerar så länge läsare tycker att vi gör nytta och stödjer projekten vi startar.

Elproduktion AB är det bolag som växer kraftigast just nu. Det beror på att dess dotterbolag ETC sol har en stor och långsiktig crowdfunding som varje månad innebär att ytterligare solcells-anläggningar kan komma upp. 2017 startade också stora byggen i ETC solpark som har blivit klara i år och kraftig ökat verksamheten med skolor, odling och energisystem. (Fastigheterna i parken är bara de idag värderade till 31 miljoner kronor av oberoende värderare).

Men Elproduktion har också blivit ett centrum för utbildning, en ETC akademi. Tillsammans med Eskilstuna folkhögskola startades 2017 Sveriges första solcellsutbildning (med fokus på klimatfrågan förstås) och i år utökas det med en kurs i journalistik.

I Elproduktion huserar också våra växthus med ETC tomat, här produceras ETC näring och snart börjar biokolsproduktion i stor skala.

Elproduktion är en motor i klimatomställning. Bolaget producerar också mat till våra butiker och är transportcentral för alla ETC-företag. Vi satsar enbart på elbilar och åker gemensamt runt 70 000 mil per år. Av dessa är 65 000 mil eldrift. (Vi letar efter liten lastbil och grävmaskin med eldrift, men har inte hittat rätt än).

Ja, så gör bolaget såklart el. Ren solel. Här har sommaren 2018 varit rekord även ekonomiskt genom att solel nära fördubblat sitt pris per kWh. Soliga timmar på sommaren gör våra anläggningar tillsammans el till ungefär 7 000 lägenheter.

2017 omsatte bolaget 19 miljoner och vi räknar med en ökning 2018. Bolaget gick runt 2017.

Egen el AB. Vårt bolag för att sälja och montera solceller startade förra året stora gemensamhetsbeställningar av solceller vilket hittills sparat över tre miljoner kronor till solcellsköparna. (Vi köper gemensamt i klump och sänker därmed priset från fabriken). Bolaget är idag närmare knutet till ETC el så att vi bara jobbar med de kunder som också vill stödja solcellsel i övrigt. Omsättningen var 19 miljoner och överskottet 1,4 miljoner kronor har investerats i nya solceller.

ETC el är elhandelsbolaget och verksamheten ökade med 1000 nya kunder 2017. Idag är 6100 kunder aktiva och 300 står på vänt att lämna sitt gamla elbolag. ETC el har under året finansierat uppsättning av ytterligare en lång rad med solceller varje månad i våra parker.

ETC klimatkompensation var inget eget bolag utan del i Elproduktion år 2017. Det året betalade läsarna in 1,1 miljon kronor för att kompensera sina resor med mera med solceller och biokol. Vilket också gjorts.

ETC mobil är del i energibolaget och har idag 1100 kunder som tillsammans har satt upp en rad solceller i parken genom sin månadsavgift.

Klimatsmarta varuhuset driver vårt webbvaruhus men också ETC bokcafé. Verksamheten var till stora delar ny 2017 och man provar sig fram försiktigt. Bolaget omsatte 3,3 miljoner och gick plus minus noll . Tyvärr tvingades vi 2018 lägga ner bokcaféet i Växjö eftersom vi inte klarat av att samla folk efter att tidningen ETC Växjö lagts ner. Våra verksamheter är beroende av att vi har aktiv media på platsen för att kunna nå rätt publik.

Bokförlaget Leopard AB är ETC huvudägare i. Bolagets bokslutsår avslutades 30 juni så det finns ingen färdig redovisning än. Men verksamheten har handlat om en rejäl satsning på ökad egenförsäljning och digitala satsningar med ljudböcker. Leopard driver också de flesta av ETC bolagens events som är en utmärkt plats att sprida god litteratur.

Nya verksamheter

2017 var ett år då vi diskuterade många nya verksamheter och också la grunden för tre helt nya som kom igång ordentligt 2018.

Dels ETC play, vår digitala film- och teve-”kanal” där vi samlar sånt vi själva tycker vi bör titta på. Verksamheten är ny och utvecklas hela tiden. Vi arbetar försiktigt med små experiment med egen produktion och fortsätter it-utveckling av själva sajten i långsam takt. Idag har vi 1000 betalande kunder men målet är såklart mycket större.

ETC Näring var en rolig överraskning för oss själva. Att kunna fermentera organiskt avfall och hjälpa till att rädda världen från utsläpp samtidigt! Bolaget har börjat och sålt klimatpositiv näringslösning hela sommaren. Bokslut blir det först till vintern.

ETC Bygg är vårt bolag för att bygga klimatsmarta hyreshus och andra hus. Verksamheten har börjar försiktigt med att bygga Sveriges första skola i massivträ och med helt egen energiförsörjning via framförallt solceller. Men bolaget har också vunnit markanvisning för 6 stora hyreshus och vårt stora problem nu är att hinna med. Bolaget har crowdfundat starten med 11 miljoner och - trots att allt tar en fruktansvärt lång tid i byggbranschen - hoppas vi kunna börja bygga första hyreshuset vintern 2018. Men bolaget har inga hyresintäkter förrän tidigast vintern 2019.

Bolaget hade inget bokslut 2017. Idag är en person anställd för att driva projektet framåt.

Andra projekt – allt är inte bolag

Du som har följt ETC har nog inte missat att vi startade ETC stödfond i somras. I skrivande stund har det kommit in 3,5 miljoner kronor i insamlingen vilket är ett enormt stöd för dagstidningen när det nu angrips ekonomiskt via återbetalning av en del presstöd.

ETC Studieförbund är ett projekt vi började i somras tillsammans med NBV. Det här ger oss möjligheter att enkelt få igång folkbildning och studieverksamhet och vi har börjat så smått. Men det stora målet är att också få igång sådan verksamhet digitalt, vilket kommer att ta lite mer tid.

Klimatneutrala bolag

ETC är tillsammans jämställda bolag med en bra fördelning manliga och kvinnliga ansvariga chefer. Nämligen 50-50. Vi har lika lön för lika arbete.

Vi är ett multikulturellt bolag. Vi har 18 procent av personalen födda i annat land varav hälften är flyktingar som kommit de senaste åren.

Men vi jobbar också hårt på att vara helt klimat-neutrala eller rentav klimatpositiva. Jobbar man på ETC ska man inte vara med i förstörelsen av planeten genom jobbet. Det här är en jättesvår process eftersom massor av de vi måste jobba med (som Posten och banker och underleverantörer) inte alltid har samma mål.

Men med våra stora satsningar på solel och annan energismart produktion, genom våra regler om tåg och elbil och cykel som transportmedel, genom ren och lokal mat och val av arbetsverktyg som är så klimatsmarta vi kan, så menar vi att vi hittills har klarat helheten.

Det är inte den billigaste lösningen, utan den klimatbästa vi väljer.

Johan Ehrenberg
Johan Ehrenberg 

Grundade ETC 1976. Svarar gärna på frågor och skriver mest om ekonomi och politik. Och solceller. Men det är ju politik det med.

Mejl johan@etc.se

Twitter @JohanEhrenberg