Blogg. Martin Halldin.

2013-11-27 10:40

Därför tackar jag nej

I dag startade uppropet #tackanej, som handlar om att som man tacka nej till enkönade debatt- och expertpaneler. Jag deltar i det.

Anledningen till initiativet är att arrangörer i många sammanhang slentrianmässigt (kanske ibland även medvetet?) bokar enbart män, vilket är dåligt för mångfalden; både i fråga om representation och när det gäller vilka perspektiv och erfarenheter som tillåts komma fram.

#tackanej är ett sätt att uppmärksamma detta och dels tvinga arrangörer att tänka mer på sammansättningen i de paneler de sätter i hop, dels få tillfrågade paneldeltagare att fundera över sitt eget platstagande och om det sker på någon annans bekostnad.

Det här är egentligen ingen stor sak. Att tacka nej till helmanliga paneler, som jag och de andra som deltar i uppropet gör, är lätt. Det är förstås inget som automagiskt kommer att lösa alla jämställdhetsproblem, men det är ett litet strå till stacken, och kan förhoppningsvis bidra till bättre paneler som representerar ett bredare erfarenhets- och kunskapsspektrum.

Det är självklart att det är en jämställdhetsfråga att låta andra grupper än cis-män komma till tals. Och som det står på uppropets hemsida kan det också "utvidgas till att omfatta fler aspekter av underrepresentation".

Ibland är det bra att ta ett steg tillbaka, helt enkelt.